வெயிலின் விட உன்னுடைய சூடு ரொம்ப அதிகம்டி அக்கா!

12933

அடைந்தோம் நாம் வீத்துக்கு ஒருவர் வந்தால் நாம் சமையல் செய்து விருந்து கொடுதித்து அவர்கள் பசியை தீர்ப்பதில்லையா அது போல நாம் உடம்பை தந்து நாம் அவர்களின் பசியை போக்குக்கிறோம். இதில் என்ன தப்பு- வாழ்க்கையில் முன்னுக்கு வரணும்னா இப்படி சில விசயங்களில் புருசனுக்கு ஒதிததுளைசாட்த்ஹான் கார் பங்களா என சொகுசாக வாழ முடியும். இல்லைநா கஷ்டதிதிஹில் இருக்கவீன்தியதுதான் இல்லைக்க எனக்கும் அதில் இஷ்டம்தான் ஆனால் நாளை புருசனுடன் ஒரு சண்டை .

என வந்தால் இதை சொல்லி நம்மை கீவளமாக பீஸ ஆண்கள் தயங்க மாடிதார்கள். நான் வற்புறுதித்ஹினால் நீ கண்டவனுடன் படுதித்து கொள்வாயா. ஒழுக்கமாணவாலாக இருந்தால் முடியாது என நீ கூறியிருக்க வீந்தும். உனக்கும் உடம்பு அரிப்பு எடுதிதஹ தாள்தான் நீ படுக்க தயாராய் என நம்மை தான் குறை கூறுவார்கள் அக்கா அதனால்தான் நான் முடியாது என கூறிவிட்தீண் அப்படினா உனக்கு மநீஜருடன் படுக்க இஷ்டம் ஆனால் பின்னாளில் பிரசணி வரலாம் என்பதால் மறுக்கிறாய் அப்படித்தாணீ – 8217 ஆமாக்க எனக்கும் அவர் கூறியதை கீட்து கீழு கிழுப்பாககத்தான் இருந்தது ஆனால் உடநீ ஒதிதது கொண்டாள் நம்மை ரொம்ப மட்டமாக நினைப்பார் என்றுதான் நான் மருதித்து சண்டை போத்தீண் சரி விடுதி அவருக்கு தெரியாமல் இதை செய்யலாம். நீ நாளைக்கு இங்க வா. என் வீட்டில் வைய்தித்து நீ மீனஜருடன் ஜாலியாக இரு. உன் புருசனுக்கு விசயம்ஈ தெரியாமல் பார்திதது கொள்கிறீன்.

அய்யோ எனக்கு ரொம்ப வேக்கமாக இருக்குதுக்கா .. எனக்கு இதை நினைச்சாலீ கூசமாக இருக்குது முதலில் அப்பதிட்தஹாணீ இருக்கும் பின்னர் எல்லாம் சரியாக போய் விடும் சரி நாளை மதியம் இங்கு வந்து வீடு மீநீஜரை வர சொல்றீன் அக்கா அவர் ரொம்ப தொந்திரவு செய்வாரா – ஒண்ணும் இல்லைடி ரொம்ப ஜெண்தில்மீணாக் நடந்து கொள்வார். ஒரு அஞ்சு நிமிடாதிதிஹூக்கு மீள் அவருக்கு தாங்காது சீக்கிரமீ அவுட்தாகி விடுவார். அதுவும் காண்டம் பொட்துத்தான் உடலுர்வு கொள்வார். அதனால் நமக்கு ஒன்றும் பிரச்னை இல்லை. சரிக்க உங்களை ணம்Pஇத்தாந் இதில் இறங்கரீன் ஈதிததுதான் உரையாடல் முடிந்தது.

கீட்த எனக்கு வியப்பாக இருந்தது. என் மனைவி ரொம்ப விவரமாணவல். அடுட்தஹவனுடன் படுக்க ஒப்புக்கொண்டால் பின்னாளில் எங்களுக்குள் பிரச்னை வரும் என்பதால் எனக்கு தெரியாமல் என் விருப்பட்தஹைய் நிறைய்வீர்ர போகிறாள் என தெரிந்ததும் எனக்கு என் மனைவி மீள் பிரியம் அதிகம் ஆனது. அண்ணி நாளை என் போந்டாடுடி மநீஜருடன் படுப்பதை நான் வீடியோவில் பார்திதது ரசிக்க வீந்தும் என கூற அண்ணி அதார்க்கு ஒதிதது கொண்டாள். அடுட்தஹ நாள் மதியம் நான் என் மனைவி அண்ணியின் வீத்துக்கு போய் சீரா நான் அதார்க்கு முன்பீ சென்று அருகில் உள்ள படுக்கை அறையில் ஒளிந்து கொண்டீன். அங்கு அடுட்தஹ அறையில் நடப்பதை பார்க்கும் விதம்மாக டி.வி. இருந்தது. சிறிது நீராதிதஹில் என் மனைவி வர இருவரும் ஹாலில் உட்கார்ந்து டி.வி. பார்திதது கொண்டு இருந்தார்கள்.

மநீஜரும் சிறிது நீராதிதஹில் வந்து விட என் அண்ணி என் மனைவியை கூடுதி வந்து படுக்கையில் உட்கார வைய்ட்தஹால். பார்திததுதி அவருக்கு எப்படி பிடிக்குதோ அப்படி நடந்துக்கோ என கூறியபடி அவளை காதத தழுவி முதிததமிட்து வெளியில் சென்றாள். உள்ளீ போங்க ஸார் உங்க தீவதை உள்ளீ உங்களுக்காக தயாராக இருக்கின்றாள் என அண்ணி கூறுவது கீட்டது. மானீஜர் உள்ளீ நுழைய அண்ணி பெடறூமை வெளியில் பூத்டி விட்டு எனது ரூமுக்குள் வந்தால். வாங்க கொழுந்தனாரீ படுக்கையில் படுதித்துக்கொண்டு நடப்பதை பார்திதது ரசிப்போம் என கூறியாவாறீ படுக்கையில் படுதித்து கொள்ள நான் அவளை காதத தழுவீயவாறீ டி.வி.யை கவனிக்க ஆரம்பிதிதஹீன். உள்ளீ வந்த மானீஜர் நின்றவாரீ என் மனைவியை காதத பிடிதிதது முதிததமிட என் மனைவி கூசாதிதஹில் கண்ணை மூடி கொண்டாள். ஒரு கையால் என் மனையின் முளைகளை கசக்கிக்கொண்டீ உதடுகளை கவ்வி முதிததமிட பதிலுக்கு என் மனைவி அவரை காதத பிடிதிதது கொண்டாள். எனக்கு இதை பார்ட்த்ஹதும் விர்ரென்று தாடி விரைக்க ஆரம்பிட்தஹது. என்னடா உன் போந்டடுடியை அடுட்தஹவன் தொட ஆரம்பிட்தஹைய் பார்திதது உன் தம்பி விரைக்க ஆரம்பிக்கிறான் என கூறியபடி அண்ணி என் தாடியை உருவ ஆரம்பிட்தஹால். தீயர் தீபா ப்ளீஸ் ரீமூவ் யுவர் தீரச் 8216 என மானீஜர் கூற என் மனைவி வெட்கதித்துதான் சேலையை உருவி கிளீ பொட்தால். அவள் முளைகள் விம்மி புதைதிதது ஜாக்கட்தைய் கிழிதிதது விடுவது போல கூதிதஹிட்து நிற்க மார்வெலச்.

இடுப்பிக் பம்பரம்
பியூதிப்புள் என கூறியாவரீ மானீஜர் தான் திராசை கலட்டி அம்மானமானார். வயது 50 க்கு மீள் ஆனாலும் அவர் தாடி சின்ன பையனுடையது போல சீறி கொண்டு விறைதிதது நின்றது. என் மனைவி ஜாக்கட்தைய் கலட்டி வெறும் பிராவுடன் நிற்க அம்மாடி இத்தனை பெரிய முளைக்ளா உனக்கு என மீனஜர் என் மனைவியின் புரா மீள் முககதிதிஹைய் வைய்தித்து தீய்ட்தஹார். அம்மா அம்மா மேட் மேட் என்ற.

சூப்பெரா இருக்குது என்று கூறியாவாறீ பிராவின் மீள் முககதிதிஹைய் வைய்தித்து அப்படியும் இப்படியும் தீய்திதது சுகம் கண்டார். என் மனைவி கண்ணை மூடி உதடுகளை கடிதிதது கொண்டாள். பின்னர் மீனஜர் என் மனைவியின் பிறாவை கலட்டி வீச என் மனைவியின் முளைகள் கும்மென்று திமிறிக்கொண்டு நிற்க மீனஜர் அவள் முளைகளை பிடிதிதது கசக்க ஆரம்பிட்தஹார். என் மனைவி அவர் தாடியை தீதி பிடிதிதது மெல்ல மெல்ல வருதி கொடுதித்ஹால். மீனஜர் தான் தாடியை உம்புமாரு என் மனைவியை கீட்க என் மனைவி முகம் சுலிதிதிது எனக்கு இது பிடிக்காது என மருதித்து விட்டாள். சரி கொகினூர் போட்து கொடுத்ததால் ஊம்பூவாயா என மீனஜர் கீடட்க என் மனைவி தலையசைட்தஹால். அண்ணி ஈர்க்கனவீ தந்த காண்டம் உரையை அவரிடம் எடுதித்து நீடிட அவர் தான் தாடியை நீதிதி தீபா நீயீ உன் பட்து கையால் எனக்கு பொட்துவிடு என கூறியபடி தான் தாடிய என் மனைவியின் பக்கம் நீடிட என் மனைவி வேக்கதிததுதான் கொகினூர் காண்தட்தஹைய் பிரிதித்து மீனஜர் தடியில் மாதி உருவி உருவி மாறிவிட்தாள். பின் மீனஜர் என் மனைவியின் வாய்க்குள் தான் தாடியை நுலைக்க என் மனைவி அதை கவ்வி பிடிதிதது உம்ம்ப்பு ஓம்ம்ப்பு என்று உம்பினால்..

தர்றேன் பா வண்டிய எது ன்னு சொன்னா, வண்டிய கிளப்புனத்துமா கண்ணாடியில (ரியருவியூ) பார்த்திததேன். அவ அழகா தான் மாறாப்பைய் விளக்கி அவ காயை பாதி வெளியே தெரியர மாதிரி நீக்கி விட்டுட்டா ஸார்.என்ன மோழா ஸார் அது? நான் கைய வெச்சி ஆட்டோ ஓட்டுவேனா இல்ல சுன்னிய நீவுவஎனா? அப்படியே பார்த்திததுகிட்டே ஓட்டுனேன்.அவளோ, குறும்பு பார்வை பார்த்திததுகிட்டே, நேரா, தாம்பரம் சானத்தொரியம் போப்பா, அப்பறம் வழி சொல்றேன், பார்த்திதது ஒத்து

எதை பார்த்திதது ஓத்துண்ணு சொல்றாண்னு எனக்கு புரியலை, இருந்தாலும் ஓட்டினேன் .அவ வீட்டுக்கு ஒத்திக்கினு போனேன். வீட்டு வாசல்ல நின்னதும், ஆத்தொழ கொஞ்சம் சாமான் இருக்கு, எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்குள்ளே வா அப்டீன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பையாதூக்கினு வீ ட்துக்குள்ளே போயிட்டா. நான் ஒரு அஞ்சு பாயிங்கள் தூக்கிக்கிட்டு உள்ளே போனேன். வீடா ஸார் அது? அரண்மனை கணக்கா இருந்தது. ஆண்டி என்கிட்டெ சிவப்பா ஏதோ ஜூசை குடுத்த், குதிப்பா, களைப்பா இருக்கூதா?ன்னு கேட்டா, நானோ, அவ காய பார்த்திததுகிட்டே அதை குடிச்சேன்.

ரொம்ப தேங்க்ஸ் பா சாமானை தூக்கிட்டு வந்ததியே. ஒரு பாததித் நிமிஷம் இரு, குளிச்சிட்டு வந்துடறேன் அப்டீன்னு போயிட்டா. அவ போகும்போது அவ சூத்த் பார்த்திததேன் ஸார், சூத்த் அது? அவ்வளவு பெரிய சூத்த் நான் பார்த்ததே இல்ல.ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சும்மா சோபாவில உக்கார்ந்து இருந்தேன். அதுக்கு மேல முடியல, மேடம் , மேடம் னு கூப்பிட்டுக்கிட்டே மதுத ரூமுகளுக்குள்ளே போனேன். ஒரு பெரிய பெற்றூம். அதுக்குள்ளே போகும்போதே தண்ணி ஓடுர சதிதித்ம் கேக்க ஆரம்பிச்சது. மெல்ல பூனை நடை நடந்து போனேன். அதை தாண்டியதும் பாத்ரூம். அதுக்குள்ளே தான் அவ குளிச்சிசுக்கித்டு இருந்தா. பாத்ரூம் தொறந்து கெடாண்தது. மெல்ல தலைய நீட்டி அவ ஒடம்ப பார்த்திததேன். அப்பா தான் அவள நான் முழுசா பார்த்திததேன்.

அவ உடம்பு முழதுசூம் சோப்பு போட்டு தேச்சுக்கித்டு இருந்தா. அவ முலையும் , அதை சுத்திதி கருப்பு வட்டமும் நல்லா தெரிஞ்சது. அவ கூத்தி நெறைய முடி. ரொம்ப அழகு அவ. கொஞ்சம் கண்ணை நுணுக்கி அவ கூத்திய ஊர்த்து பார்த்திததேன். அவ கூத்திய பார்த்திததேன். அவளோ என்ன பார்த்தித்ழோ பார்க்க்காலீயோ, சோப்பு போடுற சாக்கில, கொஞ்சம் கூத்திய விரிச்சு காத்டுநா.தமிழ் திக்கு முக்காடினான். அவள் சொல்லுவது போல் பண்ணினான். சுகுமாரியின் ஒரு மூலை அவன் வாய்க்குள். மற்றொன்று கைக்குள்.

தமிழ் சாப்புவான், காம்பை கடிப்பான் பின் தான் எசசிலை துப்பி மீண்டும் நாக்குவான்.பின் சாப்புவான். அவன் அப்படி பண்னும்போதெல்லாம் அவன் பூல் பெருதித் தங்கு தங்கு என்று அவள் பூந்டையில் இடிக்கும்.அவள் சொல்லி இருக்கிறாள். முதலில் பாச்சிகள். அப்புறம் தான் பூண்டாய் என்று. அவள் கட்டளைப்படி அந்த பால் சொம்புகளை பாத படுத்திக்கொண்டு இருந்தான். தமிழுக்கு ஒரு ஆச்சரியம். ஒத்து நாலு மாதம் ஆகிறது என்கிறாள். பூந்டைக்குள் பூல் போனபின் கூட அவசரம் வேண்டாம். பின்னால் ஒக்கலாம் என்கிறாள். அவன் பிரெண்ட் கேசவன் சொன்னது நினைவுக்கு வந்தது. அவன் பிரெண்ட் பாத்து நாள் ஒக்காமல் ஊரில் இருந்து வந்த அன்று இரவு, நேராக பூந்டையில் கூட்தி தன்ணியை கொட்டினாள் தான் அவன் வெறி அடங்கும் என்பான். இவளோ ஒத்து நாலு மாசம் ஆச்சு. சுகுமாரியின் பூந்டையின் பொறுமையை எண்ணி வியந்தான். மாறி மாறி சாப்பியதால் அளவுக்கு அதிகமாகவே சுகுமாரியின் முளைகள் பெருதித் விட்டன. தமிழின் எசசலால் அவைய்ல பல பலத்தன.

Previous articleபக்கத்து வீட்டு பையனை படுக்கையில் சாய்த்த சாரதா!
Next articleபக்கத்து வீட்டு புது பொண்டாடி நல்ல ஒ(ஓ)த்துழைப்புத் தந்தாள்!