Tamil kamakathaikal tips மாதம் ஒரு முறை நீ கண்டிப்பாக புண்டை யில் போடணும்

8951

tamil kamakathaikal tips, tamil sex 2015, tamil sex kamakathaikal, Tamil Sex Scandal, tamil sex store, tamil sex stories 2015, tamil sex stories உடம்பெல்லாம் ஆசாதியாக இருந்தாலும் மனசிற்குள் மாதித்தாப்புக்கள் பரந்து கொண்டிருந்தன. அப்போது எனக்கென்றீ இருக்கும் என் வீலைக்காரக்குததி நர்மததா உள்ளீ வந்து என்ன சின்னம்மா இன்னிக்கு இவ்வளவு நீராம் ஆயிடுச்சு. நைதிதும் வீத்துக்கு வரலை.. முகமும் ஏதோ ரொம்ப பூரிப்பாத் தெரியுது என்ன விஷயம்- என்றாள். எனக்கு என் இன்ப அனுபவட்டஹைய் எவிறிதமாவது பகிர்ந்து கொள்ள ஆசையாக இருந்தது. நர்மதாவுக்கு வயசு 16தான் இருக்கும். கருப்பாக இருந்தாலும் அழகாக இருப்பாள். தயங்கிய அவளை பேட்தில் என் பக்கதிதஹில் உட்கார வைய்தித்ஹு அவளிடம் ஈய் ஒண்ணு சொன்னா யார் கிட்தாயும் சொல்லப்படாது. அப்படின்னா சொல்லுவீன் என்றதற்கு சரி என்றாள். நான் மெதுவாக நர்மததா நீத்த்ஹு நைதிது என் பாய்ப்ரந்தோட படுதித்ஹீண்டி. அதிகாலை 4 மணி வரை செஞ்சொம்தி என்று சொல்லி விட்டு வெட்கதித்ஹுதான் தலை குனிந்தீன். அவள் இதுக்கு ஈண் வேக்கம் என்ன சின்னம்மா இது தான் முதல் தடவை ஜீன்க்சக்கா போட்டதா- என்றாள். எனக்கு அவள் ஜிங்கு சாக்கா என்று சொல்வது புரியுவைல்லை. என்னடி சொல்றீ என்றத்ுக்கு என்ன சின்னம்மா இதுக்ூடவா புரியலை. இப்பட்தஹான் முதன்முதலா ஓதித்ஹியா- என்று பச்சையாகவீ கீட்டததும் எனக்கும் அது பிடிதிதஹிருந்தது. ஆமாடி.. இதுதான் பர்ஸ்ட் தடவை என்றீன். அவள் அடப் பொம்மா ஈதிதஹனை நாளை வீனாதிசித்தீ.. நான் ஒக்க ஆரம்பிச்சு ஒரு வருசமாகுது என்றாள். நான் அவளிடம் ஈய் நர்மததா நீ முதன் முதல்ளீ யார் கூட ஒதிதஹீ- என்றத்ுக்கு என் கதையைச் சொன்னா ஆச்சரியப்பட்துப் போவீ நான் முதல் தடவை ஒதிதஹது ஒரு கூதித்ஹு என்றாள். நான் வற்புறுதிதிஹியதும் அதை விரிவாகச் சொன்னாள். அவள் சொன்னதை அப்படியீ கிளீ தந்திருக்கிறீன்

நான் பதினாலு வயசிலீ வயசுக்கு வந்தீன். உனக்குத் தான் தெரியும்ீ நான் இருக்கிற பகுதி தொம்மியாங்குப்பம்ணு ஒரு சீறி. அங்கீ வீதிஞ்சு ஏந்திரிச்சா ஆக்கம் பக்கதித்ஹில கீக்குற வார்ட்தஹைகள் எல்லாம் பச்சை பச்சையாட் தான் இருக்கும். புருசன்காரனைப் பாதித்ஹு நீத்த்ஹுப் பூரா தண்ணியதிசுத்டு ஏவ கூத்தியை நாக்கிட்து இப்ப வார்றீ என்று தீட்டுவாள். அவன் அதுக்குப் பதிலா நான் வள்லைன்னா என்ன நீ எதிதஹனை பீரை வச்சிருக்கீ.. நீத்த்ஹு எவன் பூளை உம்பின என்பான் இதெல்லாம் ஒபணாக்கத் தான் நடக்கும். இதுக்கு என் வீடும் விளக்கல்ல. ஏதாவது சண்டை வந்து விட்டாள் என் அம்மா பொய்யா ஒக்கத் தெரியாத ஒம்போது என்று தீட்டும். அதுக்கு எங்கப்பன் பொதி முக்காதித்ஹுத்டுக்கு மூணு பீரை உம்பினவழீ என்று சொல்லும். என் அம்மா இரவில் அப்பன் வராத நீராங்களில் எவனையாவது வரவலாச்சு நான் தடுப்பிற்கு அந்தப் பக்கம் படுதிதிஹிருக்கும் போத்ீ வந்தா வந்தையாகப் பீஸிக்கிட்து ஒக்கும். எனக்குத் தெரிந்தீ நாலைஞ்சு ஆளுங்க என் அம்மாவை ஒதிதஹுக்கிட்து இருந்துச்சு. ஆகா இந்த சூழ்நிலையால் எனக்கு சின்னப் பிள்ளையிலீயீ ஒக்காறத்து உம்புறத்து நக்கூறதது எல்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு. எப்படா எவன்கிட்ட என் கூத்தியைக் காமிச்சு ஒக்க விடாரதுண்னு காதித்ஹுக் கிடந்தீன். இரவில் எதையாவது உள்ளீ விட்டுக் கூதித்ஹிக்கிட்தாலும் நாமைசசல் அடங்கவில்லை. இந்நிலையில் என் அம்மா பக்கதிதஹு தெருவில் இருந்த ஒரு பழையகப்பீப்பர் சீககரிதித்ஹு விற்கும் கூதோநில் என்னை வீலைக்கு.

சீர்திதஹு விட்தது. அங்கீ என்னுடன் மூணு விடலைப் பயல்களும் வீலை பார்ட்தஹார்கள். அவர்களும் எனக்குத் தெரிந்ததவனுங்க தான். ஒவ்வொருதிதஹானும் என்னை ஒபணாக்கவீ தாவதிட்தஹார்கள். போகும் போது வரும்போது என் மூலை குந்தி இங்கெல்லாம் அவர்கள் கை பட்தது. எனக்கு இவர்களில் சங்கிலி என்ற ஒரு பையன் மீது நாடிதம் சென்றது. தனியானததொரு சந்தர்ப்பம் கிடைட்த்ஹால் அவனுடன் ஒக்க வீந்தும் என்ற ஆசை இருந்தது. ஆனால் எப்போதுமீ மூணு பீறும் ஒன்றாகவீ திரிந்தார்கள். ஒருநாள் சரியான அதைமலை. ஓனர் கூடொனுக்கு வர முடியாது என்று பொன் செய்து சொல்லிவிட்து சங்கிலியை கூதோனைப் பூத்டிக் கொண்டு சாவியை எடுதித்ஹுப் போகச் சொன்னார். அந்த மூன்று பயழுகளும் வெளிக்கததவைச் சாதித்ஹிவிட்து உள்ளீ வந்தார்கள். சங்கிலித்தான் தயங்கித் தயங்கி ஆஅரம்Pஇத்தாந் நர்மததா ரொம்ப நாளா உன்னைப் போடணும்னு ஆசை.. இன்னிக்கு நல்ல சான்சு.. நீ என்ன சொல்றீ என்றான். அவன் மர்ற இரண்டு பசங்க முன்னாடியும் இதைக் கீட்டது எனக்குப் புரியவில்லை. நான் தயக்கமாக அவர்கள் பக்கம் பார்க்க கூறு என்பவன் எங்களுக்கும் தான் உன்னை ஈறணும்னு ரொம்ப நாள் ஆசை என்றான். மூணு பீறுமீ ஒரு திராயர் மட்தும் தான் போதுடிறுக்க அதில் அவர்களுக்கு சாமான் முதிதிக் கொண்டு நிற்பது புரிந்தது. நான் ஒன்றுமீ சொல்லாமல் நிற்க அததைய்யீ என் சம்மதம் என நினைதிதஹுக் கொள்ள கூறு சரி சங்கிலி நீதான் இதை ஆரம்பீச்சீ. நீ முதல்ளீ நர்மததாவைப் பண்ணு. அடுதித்ஹ நாங்க வர்றோம் என்றபடி அவனும் முருகீசனும் வெளியீரப் போனார்கள். அப்போது என் மனசில் எந்த சாதித்ானோ அல்லது மன்மதனோ ஏதோ சொல்லியிருக்க வீந்தும் நான் மெதுவாக எல்லோரும் ஒண்ணாச் செய்யலாம் என்றதும் மூணு பயழுகளுக்கும் வாயெல்லாம் பல்லு. மிக வீக்கமாக என்னை அவுட்த்ஹார்கள். அங்கிருந்த ஒரு பழைய கதிதிலில் ஒரு துணியைப் போட்து அதிள்மூணு பீறும் அம்மணக்கட்தையாக கருட்த்ஹ பூளை உருவிக் கொண்டு படுக்க நான் அவர்கள் நடுவில் உட்கார்ந்து மூன்று சுன்னிகளையும் மாதித்தி மாதித்தி உம்பிநீன். ஒருதிதஹானை உம்பும் போது மர்ற இரண்டு பியர் என் முளையைக் கசக்கி வாய் வைய்தித்ஹு சாப்பிக் கொடுதிதஹனர். அவர்களை உம்பும் போத்ீ என் பூந்டையில்.

ஒரு அரிப்பு வந்து விட்தது. நான் மல்லாந்து படுதித்ஹு தொடையை விரிட்த்ஹபடி என் இருபுறமும் இருந்த குருவின் சுன்னியையும் முருகீசன் சுன்னியையும் அழுட்த்ஹமாக உருவியபடி என் தொடையை விரிக்க என் கால் நடுவீ இருந்த சங்கிலி அங்கிருந்த ஒரு வெள்ளறிக்காயை என் பூந்டைக்குள் சொருகினான். முருகீசன் ஈண் என்று கீட்க சங்கிலி நர்மததா பாவாம்தா அவ கூத்தி ஓட்டை தைதா இருக்கும். முதல்ளீ இதை விட்டு ஆதிடி விட்தா நாம பூளை விடாரத்துக்கு ஈசியா இருக்கும்தா என்றபடி என் பூந்டையில் விட்டு அடிக்க நான் வெறியுடன் ம்.. போதும் சங்கிலி வா என்னை ஒக்க வா என்றீன். நான் முருகீசன் மடியில் படுதித்ஹு அவன் பூழைப் பிடிதிதஹு உருவ என் பூந்டைக்குள் சங்கிலி சுன்னியை நுழைதிதஹு அடிக்க ஆரம்பிக்க என் வாயில் கூறு முதிததமிட்துக் கொண்டிருந்தான். சங்கிலியின் குதித்ஹு ஒவ்வொன்றும் இதியாக விழுந்தது. ஒரு வழியாக சங்கிலி ஒதிதஹு முடிதிதஹதும் அங்கு கிடந்த பழைய துணியால் என் பூந்டையில் அவன் விட்ட காஞ்சியைத் தொடைதித்ஹுக் கொண்டீன். அடுதித்ஹு கூறு என் பூந்டையை நக்க கொஞ்ச நீராதிதஹில் நான் முருகீசன் சுன்னியை உம்பியாபடி குனிந்து காண்பிதிதஹு நடுவில் கிடந்த சங்கிலியின் சுன்னியை என் மூலையில் தீய்ட்தஹபடி பின்புறம் காண்பிக்க கூறு பின்னாலிருந்து என் கூத்தியில் ஈறினான். கொஞ்ச நீராம் களிதிதஹு நான் சங்கிலி சுன்னியை உம்பியாபடி தவழ்ந்து நிற்க முருகீசன் என் பூந்டையில் ஒக்க கூறு என் மூலையில் தீய்திதஹு ஒதிதஹான். அதுக்குள்ல மாலை நின்று விட கூதோனைப் பூத்டிக் கொண்டு வீடுகளுக்குப் போய்ச் சீர்ந்தோம் இதுதான் நர்மததா சொன்ன அவளது முதல் அனுபவம். நான் அவளிடம் ஆடிப் பாவி முதல் முறையீ மூணு பியர் கூட ஓதித்ஹியா- என்றீன். அவள் சிரிட்த்ஹபடி ஆமாம்மா ஒரு பூண்டாய் ஒரு சுன்ணிண்னு ஒக்கிறததுல என்ன வந்துச்சு. இப்படி மூணு பியர் கூட ஒதிதஹதுதான் சரியான குஜால் மஜாம்மா என்றாள். என்ன குஜாலோ என்ன மாஜாவோ அது எனக்குப் புரியவில்லை. ஆனால் ஒன்றுமாடிதும் புரிந்தது. நர்மததா ஒள் இன்பதிதஹில் சரியான நாடிதாமுள்லவள் என்பதைத் தெரிந்து கொண்டீன். அவள் எனக்கு அட்வைஸ் வீர செய்தால் சின்னம்மா ஒருதிதஹன் ஒக்கிறது போதும்னு இருந்திராதீ. ஒருதிதஹன் ஒக்கிறது மாதிரி இன்னொறுதிதஹன் ஒக்க மாட்தாண். ஒவ்வொருதிதஹன் ஒக்கிறததும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். இதெல்லாம் இப்பவீ அனுபவீச்ிக் கீதனும். அப்புறம் கல்யாணமாயித்த ஒருதிதஹன் சுன்ணி மட்தும் தான் நம்மளை ஒக்கும்..பாதிதஹுக்க என்றாள். என் ஆச்சரியம் என்னவென்றால் நர்மததா எந்த ஒரு நாகரீகதிதஹையும் அறியாதவள் போதிய படிப்பரிவில்லாதவள.

நீங்கள் சொல்லும் மாடர்ன் கல்ச்சர் எதற்கும் அறிமுகமாகாத்தவள் அவளுக்குள் எப்படி இப்படி ஒரு வினோத காம உணர்வுகள் தூண்டப்பட்து முதல் முறையீ மூன்று பீரிடம் ஓதிதஹிருக்கிறாள். கல்யாநதிதஹூக்கு முன் விதம் விதமாக ஒதிதஹு இன்பம் அனுபவிக்க வீந்தும் என்ற எண்னதிதஹுதான் அனுபவிதிதஹு வருகிறாள். ஆகா தற்காலதிதஹில் வளர்ந்து வரும் மாடர்ன் திரேண்டூக்கும் செக்கிஸும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லை என்பது தெளிவாகிறது அல்லவா- இத்தனைப்பரிரி நீ என்ன நினைக்கிறாய் மல்லிகா அக்கா- _நிருபமா நிருபமா நீ சொல்வது சரிதான் செக்சுக்கும் வளர்ந்து வரும் நாகரீக முன்நீற்ரதிதஹிர்க்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்லைதான். அந்தக்காலதிதஹில் பெண்கள் ஒக்காமலா இருந்தார்கள்- அது போலவீ லேஸ்பியன் ஜே கூடுடுக்காளவி இதெல்லாம் இப்போதுதான் புதித்ாக்க் கண்டுபிடிக்கப்பாடதாவையும் அல்ல. நான் ஈர்கந்வீ க்ஜுர்ாஹோ கோவிலைப் பர்ரி எழுதிய பொழுது ஊங்கிலெல சிலைகளில் செக்ஸிங் எல்லாப் பரிணாம்மும் உள்ளத்தைத் தெரிவிதிடஹுள்ளீன். எனகவீ பெண்களும் ஆண்களும் ஒக்கிறது என்பது மனிதகுலம் தோன்றிய நாளிலிருந்தீ நடக்காட்தஹான் செய்கிறது. ஆனால் சில பதிதஹாம்பசாலிகள் தற்போதைய வாழ்க்கை முறை செக்ஸில் கட்டுப்பாதர்ற சுதந்திறட்தஹைய் தருவதாக தவறான கருதித்ஹுதான் உள்ளனர். இன்னும் கீட்தால் இப்போதெல்லாம் நாகரீகமான மாதர்னான பெண்கள் மிக எச்சரிக்கையுடன் இருக்கின்றனர். ஒக்கிறததுக்கான பார்டனரைத் தெரிவு செய்தால் பாதுகாப்பான முறையில் ஒல்திதல் போன்றவர்ரில்ந் சரியான முன்னெச்சரிக்கையுடன் இருக்கின்றனர். உன் நர்மததா சரியான ஆள் தான். முதல் முறையீ மூன்று சுன்னிகளுடன் ஓதிதஹிருக்கிறாள். சரி நிருபமா அவள் உன்னிடம் ஒருதிதஹன் ஒக்கிறது போதும்னு இருந்திராதீ. ஒருதிதஹன் ஒக்கிறது மாதிரி இன்னொறுதிதஹன் ஒக்க மாட்தாண். ஒவ்வொருதிதஹன் ஒக்கிறததும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும்.

இதெல்லாம் இப்பவீ அனுபவீச்ிக் கீதனும் என்று அட்வைஸ் செய்திருக்கிறாளீ நீ அது மாதிரி உன் பாய்ப்ரண்து தவிரதித்ஹு வீறு யாருடனும் ஒதித்ஹாயா- அப்படி ஒழ்ததித்ஹு திப்ராண்தா இருந்துசா. அதையும் எழுததும்மா நிருபமா.அக்கா எனக்கு கல்யாணம் ஆகி 3 மாதமாகிறது. நான் மிகவும் கட்டுப்பாடுதான் வளர்க்கப் பாட்தாவள். என் முதலிரவின் போது அவர் என் பூந்டையில் சுன்னியை நுலைக்க ரொம்ப முயற்சி செய்தார். எனக்கு வழி தாங்கவில்லை. அழுகையீ வந்து விதிதித்ஹூ. எனகவீ அவர் உள்ளீ நுலைக்கவில்லை. அப்புறம் என் பூந்டையைப் பார்திதஹுக் கொண்டீ அதுக்கு நீரீ அவர் சுன்னியை நீதிதியபடி கையால் குலுக்கி

Previous articleTamil kamasoothiram ஒரு பெண்னுடன் உடல்உறவு
Next articleTamil Kama Kathaikal – என் மகனின் சுன்னி என் வாயில்