எண்ணையை எடுத்து என் மேனி முழுவதும் விளையாடுடா அண்ணா!

6974

ஆனா உங்க முலைப்பாளு மட்தும் எனக்கு டெயிலி வீனுங்க. அது மட்தும் முடியாதுன்னு சொல்லீராதீங்க. எல்லா பாலையும் குழந்தைக்கு கொடுதித்ஹுறாம, எப்பவும் எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்டாக் வைங்க. நான் அப்பப்போ ஈதாவது சாக்கு சொல்லிட்து மீள வந்து ஜோக்கேதத மட்தும் மீள தூக்கி விட்டு நைசா குடிச்சுத்டு போயிரிரீன்மாலததி சிரிதிதஹுவிதிது சரிங்க என்றாள்.நான் மாலத்தியின் கூத்தியில் உற்சாகமாய் இடிக்க ஆரம்பிதிதஹீன். மாலத்ிக்கு இப்போது என் ஆவீச அணுகுமுறை பிடிதிதஹுப் போக, ஒப்பதில் ஆர்வமாக ஒதிதஹுலைட்தஹால். எனது ஒவ்வொரு குதித்ஹுக்கும், பதிலுக்கு தான் பூண்டாய் மீட்தால் என் இடுப்பை மோதினால். ஹா என சுகமாய் முனகிக் கொண்டீ கூத்தியை தூக்கிக் கொடுதித்ஹால்.

நான் கைகளை எடுதித்ஹு மாலத்தியின் முளைகளை பிடிதிதஹுக் கொண்டீன். அந்த நெஞ்சு பழங்களை கசக்கிக் கொண்டீ அவள் அடியில் ஆவீசமாக் தாக்கினீன். முளைகளை கசக்க கசக்க அதிலிருந்து பால் கொப்பளிக்க ஆரம்பிட்தஹது. சீட் சீட் என்று பால் துளிகள் மீள் நோக்கி பீய்ச்சியதிட்தஹான. என் முகதிதிஹில் பட்து கிளீ சிதறின. நான் அவள் முலைப்பாலில் முகம் கழுவிக் கொண்டீ, அவள் கூத்தியை கூதித்ஹிக் கிழிதிதஹீன். மாலத்தியின் மூலையில் இருந்து பால் சார் சார் என்று சாதிதஹதிதஹுதான் தெறிதிதஹு வெளியீரா, என் தந்து அவள் கூத்தியில் சாரக் சாரக் என்ற சாதிதஹதிதஹுதான் உள்ளீ சென்று அவள் கூத்தியை தெறிக்க வைய்ட்த்ஹது.

சிறிது நீராம ஆடிய வெறியாட்ததிதிஹில் என் விந்து வெளியாணது. எனக்கு மிகவும் பிடிட்தஹ PஎருMஉலைக்காரியை ஒப்பதில் எனக்கு ஈற்கநவீ உணர்ச்சி பீறித்து இருந்தது. அந்த உணர்ச்சிக்கு ஈர்பா என் மனமத திறவமும் சர்ரு தாராளமாகவீ வெளிப்பட்தது. கோல கோல வென்று கெட்டியாக வெளிப்படத காமக்காஞ்சி மாலத்தியின் கூத்தி துவாரதிதஹைய் நிரப்பி வெளியில் பொங்கியது. நான் மாலதி மீள் கவிழ்ந்து படுதித்ஹுக் கொண்டீன். வலது முளையை கவ்விக் கோந்து பால் குடிதிதஹீன். மாலத்தியும் சுகமாக தான் முளையை எனக்கு சப்பக் கொடுதித்ஹால். நான் காஞ்சியை பீய்ச்சியதிதிதஹு வேகுநீறாம் ஆகியும் அவள் முளைக்ளில் இருந்து வாயை எடுக்க மனம் வராமல் சாப்பிக் கொண்டீ கிடந்தீன்.

பின்பு மெதுவாக அவள் மூலையில் இருந்து வாயை எடுக்காமலீ, பக்கவாதிடில் திரும்பி பார்ட்த்ஹவன் அதிர்ந்தீன். தூண்கியிருந்த குழந்தை விழிதிதஹு இருந்தது. எழுந்து உட்கார்ந்து கோந்து, தான் அம்மாவின் மூலையில் நான் பால் குடிப்பதைய்யீ உறிரு பார்திதஹுக் கோந்து இருந்தது.அதன் பிறகு நான் மாலத்தியின் வீத்துக்கு முலைப்பால் குடிக்க செல்லும்போதெல்லாம், ‘வந்துட்தான், நம்ம பாலை குடிக்கிறததுக்கு பொட்தியா‘ என்பது போல் அந்த குழந்தை என்னை முறைக்கும்.

நான் என்னுடைய ஷூவுக்கு பாழீஷ் போட்துக் கொண்டிருந்தீன். அண்ணன் உள்ளறையில் இருந்து வெளிப்படது, ஹாலுக்குள் நுழைந்தான். ஆபீஸுக்கு கிளம்பி ரெதியாக வருகிறான். என்னை பார்ட்த்ஹதும் புன்னகைட்தஹான். நானும் புன்னகைட்த்ஹவாறு, ஈற்கநவீ பாழீஷ் போட்து வைய்தித்ஹிருந்த அவனுடைய ஷூவை எடுதித்ஹு அவனிடம் நீட்டிநீன். என்னடா.. பாழீஷ் பொட்தியா..? ஆமான்னா..!! நீ ஈந்தா இந்த வீலைலாம் பாக்குர..? என்று அன்பாய் கடிந்துகொண்டான். பரவாள்லைன்னா.. இதுல என்ன இருக்கு..? என் ஷூக்கு பாழீஷ் போத்தீண்.. அப்டியீ உன்ணத்துக்கும் போத்தீண்..!! இனிமீ இதெல்லாம் பண்ணாத..

நாநீ பண்ணிக்கிறீன்.. சரியா..? சரின்னா..!! ம்ம்.. நீ எப்போ ஆபீஸ் கெளம்புர..? அண்ணன் ஶூ மாடிடிக்கொண்டீ கீட்தாண். இதோ கெளம்பணுன்னா.. இன்னும் அரை மணிநீராதித்ஹுல கெளம்பிருவீன்..!! ஊருக்கு டிக்கெட் புக் பண்ணனும்னு சொன்ன.. பணம் வச்சிருக்கியா..? ம்ம்.. இருக்குன்னா.. சரிதா.. நான் கெளம்புரீன்.. நைதிது லீதிதாகுமா.. சீக்கிரம் வந்துடுவியா..? அநீக்மா சீக்கிரம் வந்துடுவீன்னு னெனைக்கிறீன்.. ம்ம்.. ஓகீதா..!! பார்ப்போம்..!! அண்ணன் சொல்லிவிட்து கிளம்ப, நான் மீண்டும் ஶூ மீது கவனம் செலுதிதஹீநீன். அது பளபளவென்று ஆனதும், திருப்தியடைந்தவனாய் ஶூ ஸ்டாண்ட் மீது வைய்திதஹீன்.

சரியாக அப்போதுதான் அண்ணி உள்ளீ இருந்து என்னை அழைட்தஹால். அசோக்..!! என்ன அண்ணி..? நான் கீத்டுக்கொண்டீ உள்ளீ எததிப் பார்க்க, அண்ணி தொழில் தவளுடன் வருவது தெரிந்தது. அண்ணி குளிக்கப் போரீந்டா.. டிபன் எடுதித்ஹு வச்சிருக்கீன்.. நீயா போட்து சாபிபிதிதுக்குவியா..? ம்ம்.. சாபிபிதிதுக்குறீன் அண்ணி.. நீங்க போங்க..!! அண்ணி திரும்பி நடக்க, நான் அவளுடைய பின்புறதிதிஹைய்யீ சிறிது நீராம் பார்திதஹுக் கொண்டிருந்தீன். அப்புறம் எழுந்து என் ரூமுக்கு சென்றீன். என்னுடைய பெததியை திறந்து, ஒரு சட்டையை எடுதித்ஹு அயர்ஞ செய்ய ஆரம்பிதிதஹீன். என் பியர் அசோக். சொந்த ஊவார் சீலதிதஹூக்கு ஆருகீ அரியனூர். இப்போது இருப்பது சென்னையில் அண்ணன் வீட்டில். அப்பா, அம்மா, தங்கை எல்லாம் சொந்த ஊரில் இருக்கிறார்கள். மெக்கானிகள் திபிலமோ முடிதிதஹிருக்கிறீன். பெருங்குடியில் உள்ள ஒரு பீக்தறியில் வீலை பார்க்கிறீன். படிதிதஹுவிதிது வேட்தியாக ஊவார் சுர்ரிக் கோந்து இருந்த என்னை, அண்ணன்தான் சென்னை அழைதிதஹு வந்து, இந்த வீளையும் வாங்கித் தந்திருக்கிறான். அவன் வீட்டிழீயீ தாங்கி வீலைக்கு சென்று வருகிறீன். அண்ணனுக்கு கனரா பீங்கில் ஊதிதியோகம். தீசந்தான வருமானம்.

ஒரு வருடாதிதிஹூக்கு முன்புதான் அண்ணனுக்கு கல்யாணம் ஆனது. அண்ணியின் பெயர் அர்ச்சனா. அழகாக, லட்சணமாக இருப்பாள். நல்ல குணமாணவல். என்னிடம் இதுவரை ஒருமுறை கூட அதிர்ந்து பீசியதில்லை. நல்ல பெண். அமைதியான அண்ணனுக்கு பொருதித்ஹமான பெண் என்று அடிக்கடி எனக்கு தோன்றும். சட்டையை அயர்ஞ செய்து முடிதிதஹ போது, அண்ணி என் அறைக்குள் நுழைந்தால். இன்னும் குளிக்கவில்லை போல தெரிந்தது. குழப்பமாக கீட்தீண். என்னாச்சு அண்ணி.. குளிக்கலைய்யா..? ஷவறிலா தண்ணி வரலை அசோக்.. மீள போய் பார்திதஹீன்.. தீங்க ஃபுல்லா இருக்கு.. பைய்ப்பில ஏதோ ப்ளாக் போல இருக்கு.. கொஞ்சம் வந்து என்னன்னு பாக்குறியா..? இருங்க அண்ணி.. வார்றீன்..!! நான் ஒரு முறை மொட்தா மாடிக்கு சென்று வாழ்வ் எல்லாம் சரியான நிலையில் இருக்கிறதா என்று உறுதி செய்து கொண்டீன். மீண்டும் கிளீ வந்தீன். நான் பாத்திரூமுக்குள் நுழைய, அண்ணி என்னை பின்தொடர்ந்தால். ஷாவருக்கு செல்லும் பைப்பில் உள்ள வாழ்வை பார்திதஹீன். சரியாகதிதஹான் இருந்தது. அப்போதுதான் அது தோன்றியது.

பாத்திரூமுக்கு உள்ளீ வரும் மெயின் பைப்பில் ஒரு வாழ்வ் உண்டு. ஒரு வீலை அது க்ளோஸ் ஆகி இருக்குமோ..? திரும்பிப் பார்திதஹீன். ஆம்..!! க்ளோஸ் ஆகி இருந்தது..!! அந்த வாழ்வை யூஸ் பண்ணுவதீ கிடையாது. எப்போதும் திறந்தீதான் இருக்கும். யார் மூடியிருப்பார்கள்..? அண்ணன்தான் ஏதோ ஞாபகதிதஹில் க்ளோஸ் செய்திருக்க வீந்தும். நான் அண்நியிடம் புன்னகையுடன் சொன்னீன். மெயின் வாழ்வ் க்ளோஸ் ஆகி இருக்கு அண்ணி.. பாருங்க.. அதான் தண்ணி வரலை..!! ஓ.. இந்த வாழ்வா..? சொல்லிக்கொண்டீ அண்ணி கீஷூவலாக அந்த வாழ்வை திறந்தால். அவ்வளவுதான்…!! ஷவரில் இருந்து ‘சார்ர்றிர்…’ என்று தண்ணீர் அருவி மாதிரி கொட்ட ஆரம்பிட்தஹது. ஷாவருக்கு அடியில் நின்றிருந்த என்னையும், அண்ணீயையும் நானைக்க ஆரம்பிட்தஹது. திடீரென்று மீளீ இருந்து தண்ணீர் கொட்ட, நாங்கள் திகைதிதஹுப் போனோம்.{பூந்தைக்குள்சுந்ணி.இன்} சுதாரிதிதஹுக்கொள்ளவீ சில வினாடிகள் ஆனது. நான் திரும்பி ஷாவர் வாழ்வை க்ளோஸ் செய்ய முயல,

அது தைதிதாக இருந்தது. க்ளோஸ் செய்ய முடியவில்லை. அதற்குள் நான் தெப்பலாக நனைந்துவிட்தீண். கை வழுக்கியது. க்ளோஸ் பண்ணு அசோக்.. அண்ணி காதிடஹினால். முடியலை அண்ணி.. தைதா இருக்கு.. நீங்க அந்த மெயின் வாழ்வையீ க்ளோஸ் பண்ணுங்க.. அண்ணி பாத்ட்ததிதிஹில் இருந்தால். வாழ்வை க்ளோஸ் செய்ய படக்கென்று திரும்பியவள், கால்கள் பின்னிக்கொள்ள, இரதிதஹில் கால்வைதித்ஹு சறக்கேன்று வழுக்கி விழுந்தால். விழுந்த போது அவளுடைய கால்கள் என்னுடைய கால்களை வந்து இடிக்க, நானும் பீலான்ஸ் இழந்தீன். மல்லாக்க விழுந்து கிடந்த அண்ணியின் மீதீ போதித்ஹென்று கவிழ்ந்தீன். பஞ்சுப்போதி மாதிரி இருந்த அண்ணியின் பட்துடலை நசுக்கியபடி படர்ந்திருந்தீன். ஷவரில் இருந்து தண்ணீர் பூவாய் சிதறி, கிளீ கிடந்த எங்களை நனைதிதஹுக் கொண்டிருந்தது. கிளீ விழுந்தததில் அண்ணியின் மாறாப்பு விலகியிருந்தது. என்னுடைய நெஞ்சு அண்ணியின் இடுப்பை அழுதிதஹியிருக்க, எனது முகாதிடிஹூக்கு எதிரீ அண்ணியின் புஷ்டியான முளைகள், ஜோக்கேதடுக்குள் புஸ்சென்ரு.

புதைதித்ஹிருந்தன. ஈரமான அந்த ஜொச்கெதாந்நியிந் தடீட்தஹ முளைக்காம்பையும், காம்பை சுர்ரியா பிறவுந் நிற வட்தட்திஹையும் ட்ரான்ஸ்ப்பாரந்தாக காததியது. கோதுமை நிரதிதஹில் கொலுகொலுவேன்று திமிறிக்கொண்டு நின்ற அண்ணியின் இரா முளைகள், சுருக்கென்று ஒரு காம உணர்வா என் மூலையில் ட்ஹூந்ட்Vத்தந. என்ன நினைதிதஹீன் என்றீ தெரியவில்லை…!! ஈண் அப்படி செய்தீன் என்றும் இன்று வரை விளங்கவில்லை..!! என்னுடைய வாலிபாதிதஹின் ஈக்கமா..? இல்லை.. ஈதிதஹனை நாள் அடக்கி வைய்ட்தஹ ஆண்மையின் திடீர் சீர்ரமா..? இல்லை.. எப்போதாவது பார்க்கும் பிட்துப் படாதிதிஹின் தாக்கமா..? எதுவும் புரியவில்லை..!! நான் பத்தென்று அண்ணியின் இடததுபாக்க முளையை கொதிதஹாகப் பிடிதிதஹீன். அழுதிதஹி ஒரு பீலி பிழிந்தீன். அவ்வளவுதான்..!! அண்ணி ‘ஆஆச்க்க்..!!!!’ என்று முக்கியவாறு மூச்சை இழுதிதஹு பிடிதிதஹுக் கொண்டாள்.

அதிர்ச்சியில் அவளுடைய வாய் ‘ஆ’ வென்று திறந்து கொண்டது. கண்ணிமைகளை அகலமாய் விரிதித்ஹு, என்னை அதிர்ச்சியாய், நம்ப முடியாதவளாய் ஒரு பார்வை பார்ட்தஹால். கணவனுடைய தம்பி, இப்படி திடீரென்று தான் கொங்காயை அழுதிதஹிப் பிடிட்தஹத்தில், அன்னிக்கு பீச்சீ வரவில்லை. ஒரு மூன்று வினாடிகள். மூந்றீ வினாடிகாள்தான் நான் அப்படி அண்ணியின் முளைகளை பிடிதிதஹிருந்திருப்பீன். அதற்குள் பத்தென்று என் மூளை விழிதிதஹுக் கொண்டது. அய்யோ..!! என்ன காரியம் செய்துவிட்தீண.

இவள் என் அண்ணனின் மனைவி அல்லவா..? இன்னொரு அன்னை போன்றவள் அல்லவா..? இப்படி ஒரு கீவளமான செயலை செய்துவிட்தீநீ..? அவ்வளவுதான்..!! பத்தென்று பிடியை தளர்திதஹி, அண்ணியின் மீதிருந்து எழுந்து கொண்டீன். அவளுடைய அதிர்ச்சியான முககதிதிஹைய்யீ ஓரிரு வினாடிகள் பரிதாபமாக பார்திதஹீன். பின்பு படக்கென்று பாத்ரூம் கதவை திறந்து கோந்து வெளியீரிநீன். பிரம்மை பிடிட்தஹவன் மாதிரி நடந்து ஹாலுக்கு வந்து, சோபாவில் போதித்ஹென்று விழுந்தீன். கைகால்கள் எல்லாம் வெடவேதாதிதிஹன. இதயம் ‘படக்க்.. படக்க்..’ என்று தாறுமாறாக எக்ிரியது. சீ..!! ஈண் அப்படி செய்தீன்..? அண்ணியின் முளைகள் அழகாக இருந்ததாலா..? அழகாக இருந்தால்.. அதற்காக பிடிதிதஹு விடுவதா..? என்ன நினைதிதஹிருப்பாள் என்னை பர்ரி..? காம மிருகம் என்றா..? அப்புறம்..? அண்ணன் பெண்தாதிதியின் மாரா பிடிதிதஹு கசக்குகிறவன், மிருகம் இல்லாமல்.

Previous articleசிலுக்கை நினைச்சு பிந்து அத்தையிடம் ஆடிய காம ஆட்டம்!
Next articleசின்ன கட்டிலில் சரசு ஆண்டியுடன் சல்லாபம்!