திவியா, ஏன் ஆசை அண்ணி -01

8306

3திவியா, ஏன் ஆசை அண்ணி திவியா, ஏன் ஆசை அண்ணி -01 காலை மணி 7.30யை நேருங்கிக்கொண்டு இருந்தது, திவியா தன் அரையில் இருந்து வெளிபட்டால். திவியா கல்யானமான 23 வயது பெண், பள்ளீ மற்றூம் கல்லூரி இரண்டும் பெண்கள் மட்டுமே பயிலும் இடம். பள்ளியில் அமைதியாய் இருந்தவல் கல்லூரி கொஞ்சம் மாற்றியது, இருந்தும் தன் லிமிட் அறிந்து நடந்துகொண்டால். படிப்பில் ஆர்வம் இல்லை என்றாலும் சமயலில் இருந்த ஆர்வத்தால் பல வகை உணவு வகைகலை தேரிந்துகொல்ல அதை படிபாக தெர்ந்தேடுத்து படித்து பட்டம் பேற்றால். கல்லூரியின் கடைசி ஆண்டின் தொடக்கத்தில் கல்யானமானாலும் அவள் கணவன், சந்த்ரன் அவளின் கல்லூரி முடியும் வரை வேரும் அன்பாலும் காதலாதும் குளுப்பாட்டினான்.

அதன்பின் தினமும் இரவில் காதலில் தொடங்கி காமத்தில் முடியும் பொழுது அந்த நிலவுக்கே வேட்கம் வந்துவிடும். தன் கல்லூரி முடிந்த பின் தன் தொழிகலுடன் ஆறு பேருடன் சேர்ந்து ஒரு சிறு உணவகமாக ஆரம்பித்து இப்பொழுதூ ஒரு மினி ஹொட்டெல் ஆகி இருக்கிறது அவர்களின் ஸ்தாபனம். திவியா தன் கணவன் குடும்பத்துடன் சேர்ந்து வாழுகிராள், அதில் மொத்தம் அவளை சேர்த்து நான்கு பேர், அவள், அவள் கணவன், மாமியார், நாத்த்னார். கணவன் ஒரு கம்பனியில் மார்க்கடிங்க், நாத்தனார்(சந்த்யா) 21 வயது கல்லூரி பயிலும் யுவதி, மாமியார் இளமையில் குடும்த்தை சுமக்க நிரைய உழைத்து சொர்ந்தாலும், இன்னும் பம்பரமாய் சுற்றும் மனுஷி, திவியாவுன் ஸ்தாபனத்தை அவளுடன் சேர்ந்து பார்த்துக்கொள்கிரார். இதொ இன்றொடு 10 நாட்கள் ஆகிவிட்டது அவள் கணவனுடன் சேர்ந்து, சந்த்ரன் கம்பனி விசயமாக ஒருவாரம் வேளியுர் சேன்றுவிட்டான் அவன் சேல்லும் முன், அந்த மூன்று நாட்க்ள் என்று சேரமுடியவல்லை, காம நேருப்பில் சிக்கியவலை நேற்று இரவு சந்த்யாவின் அரையில் கண்ட காட்ச்சி மேலும் நேருப்பில் பேட்றொல் ஊற்றியதுபொல் ஆனது. நேற்று இரவு தன் ஹொட்டெல் இருந்து திரும்பிய திவியா, சந்த்யா என்ன சேய்கிறால் என்று பாக்க சேன்றால், கதவை தட்ட கைவைக்க கதவு தானாக திறந்து கொண்டது, அங்கே சந்த்யா தன் குட்டை பாவாடையை உயர்த்தி பிடித்துக்கொண்டு ஒரு கையால் தன் இளமை பந்துகலை பிசிந்துக்கொண்டூம் இன்னொரு கையால் தன் பெண் உருப்பில் rolling சீப்பின்இன் முட்க்கள் இருக்கும் பக்கத்தால் தேய்த்துக்கொண்டு இருந்தால், கண்கள் computer monitor’ரை வேறித்துக்கொண்டு இருந்தால், அதில் ஒரு ஆண் & பெண் பரவச நிலையை அடைய பயனித்துக்கொண்டு இருந்தார்கள்.

சிரிது நேரத்தில் திவியா அங்கு இருந்து தன் அரைக்கு வந்துவிட்டால். அதே நினைப்பில் தன் கணவன் தன்னை புணர்வதாய் நினைத்து தன் விரல்கள் உதவிகொண்டு இன்பம் அடைந்து அப்படியே தூங்கினால். இன்று(சனிகிழமை) இவளுக்கு விடுமுரை என்பதால் லேட்டாடெழுந்து வேலியே வந்த்வள் ஹாலில் சந்தியா அமர்ந்து காப்பி குடித்துகொண்டு இருக்க, மாமியார் ஹொட்டல் கிலம்ப தயாராகிக்கொண்டு இருந்தார், சந்தயாவை பார்த்தவுடன் இரவு பார்த்த விசயம் ஞபகம் வர, அதற்க்குள் சந்த்யா இவளை பார்த்து குட் மார்னிங்க் அண்ணி என்று சொல்ல, மாமியார் பல் தேச்சிட்டுவாமா காபி பொட்டு தரென் என்று சொல்ல இருவருக்கும் சேர்த்து குட் மார்னிங்க் சொல்லிவிட்டு சேன்று 5 நிமிடத்தில் திரும்பினால். கையில் காபியுடன் பேப்பரை படித்து முடிக்கவும் மாமியார் கிலம்பவும் சரியாக இருந்தது. அதன் பின் கொஞ்ச நேரம் டிவி பார்த்தர்கள், சந்த்யாவிடம் எப்படி பேசுவது என்று யொசித்துகொண்டு இருந்த திவியாவிடம், சந்த்யா மதியம் என்ன சமைக்க பொரிங்க அண்ணி என்று கேட்க்க, என்ன சேய்யலாம் என்று இருவரும் பேசி கடைசியில் ஒரு பேயர் வாயில் நுழையாத இதாலியன் உணவை முடிவு சேய்தனர். இருவரும் சேர்ந்து சமயல் சேய்ய, சந்த்யா ஒரு ட்ரான்ஸ்பரன்ட் உடை அணிந்து இருந்ததால், அவளின் இளமை செழிப்புகள் அப்பட்டமாக தேரிந்தது, இத்தனை நாட்க்களில் திவியாவின் பார்வையில் இல்லாத காம்ம் இன்று கூடி இருந்த்து, நேற்று இரவுக்கு பின் ஏனொ சந்த்யா ஒரு காம தேவதையாக அவளுக்கு தேரிந்தால், அந்த இரவு உடையில் அவளின் முலை காம்புகள் துரித்துகொண்டு தேரிவதுபொல் இருந்த்து, காம என்னத்துடன் அவளை பார்வையால் அளந்துக்கொண்டே சமயலை முடித்தால். அதன் பின் இரண்டு பெண்களும் குளித்து முடித்து தங்களின் அங்கங்களை தேளிவாக படம்பொட்டு காண்பிக்கும் உடைகளை அணிந்துக்கொண்டு வந்து உணவு அருந்த, திவியா சுவையான உணவுடன் சந்தியாவுன் உடலையும் சேர்த்து உண்டாள். 10 நாட்களாய் கூடிக்கொண்டு இருக்கும் காம்ம், இரவு கண்ட இனிய காட்சி, இப்பொழுதும் சமைக்கும் பொழுதும் கண்ட சந்தியாவின் இளமை எழிலக்ள் எல்லம் சேர்ந்து, திவியாவின் மூளையில் எதொ சேய்ய, காமன் தலைவிரித்து ஆட தொடங்கினான். அதே என்னத்தில் சாப்பிட்டு முடிக்க, சந்தியாவின் இதழ் ஓரத்தில் சிறு உணவும் தக்காளி சாஸ்சுன் இருக்க அதை துடைக்க சேன்ற திவியா, காமத்தின் தாக்கத்தால், அப்பட்டியே தன் இதழ்களால் அவள் இதழ்களை வருடி ஒரு மேல்லிய நீண்ட ஒரு முத்தம் கொடுத்துகொண்டே தன் கைகலால் சந்தியாவின் இளமை பந்துகளை வருடி உடளுடன் உடல் சேர்ந்து தேய்க்க இருவரின் உடலிலும் சூடு பரவ ஆரம்பித்த்து. இரவு பார்த்த படம், இதன்னை நாட்கலாய் தன் அடி மணதில் தன் அண்ணி மீது இருந்த காம என்னம், இன்று காலை முதல் அண்ணி தன்ன்னை வேரித்து பாக்கும் விதம் அனைத்தும் சந்தியாவை சூடு ஏத்தி இருக்க இந்த மேன்மையான முத்தம் கொடுத்த ஊந்தளில் அவலும் ஒரு நொடி தன் கைகளை அண்ணியின் பானை கவுத்து வைத்தார் இருக்கும் குண்டிகலை அழுத்த, அடுத்த நொடி சுதாரித்து, தன் இத்ழ்களை பிரித்துக்கொண்டு அண்…ணி இது த தப்ப்…பு என்று ஒரு நடுக்கத்துடன் சொல்ல. அவள் மனதில் ஆசை இருப்பதை ஒரு நொடி தழுவளில் புரிந்துக்கொண்டு, இவலை விடகூடாது என்று என்னிக்கொண்டு. இது தப்பு என்றால் நேற்று இரவு சேய்த்து சரியா என்று கிண்டல் கலந்த அதிகார தொரனையில் திவியா கேட்க்க. நே..த்..து ராத்..திரி ஏ..ன்..ன அண்ணி என்று பயமும் கலவரமுமாக கேட்க்க. ஏன் உனக்கு தெரியாதா எண்டு தூண்டில் பொட என..என்க்கு தெ…தெ…ரியாது என்று கலவரத்துடன் சொல்ல உனக்கு தெரியாதா அப்பொ நான் பண்றது கரக்டா பார் என்று சொல்லி கையில் இருந்த கரண்டியை தன் பெண் உருப்பில் வைத்து தேய்த்து, சந்தியா இரவு சுகத்தில் முன்ங்கியதை அதே உணர்ச்சிகளுடன் Oh! Cmmooooon baabiiii fuuuuuuuk meeeeeeee, im cummingggggggg என்று சேய்து காண்பிக்க சந்தியா பேயை பார்த்து பொல விழித்துகொண்டு, அண்ணி தன்னை கண்டுகொண்டால் என்று தேரிந்து கண்ணீர் வடித்துகொண்டு அப்படியே விழ, இவளை மிரட்டி அனுபவிக்கும் சுகத்தைவிட, சமாதான படுத்தி அனுபவித்தால் சுகம் அதிகம் என்று என்னி அவளை நேருங்கி அவள் தலையை தன் மடியில் வைத்து தடவிகொடுத்து, சந்து, இப்பொ ஏன் அழர, இது சாதாரன விசயம், ஏன்ன ஒரு அண்ணியா பாகாம ஒரு ஃப்ரேண்டா வேர ஒரு பொண்ணா நேனசிக்கிட்டு ஏங்கிட்ட சொல்லு நான் ஹேல்ப் பண்றேன் என்று தூண்டிலை வீசினால். சிரிது நேரம் விசும்பிய சந்தியா, மேல்ல ஆரம்பித்தால், என்ன மன்னிச்சிடுங்க அண்ணி, இனிமேல் அப்படி பன்ன மாட்டேன், எல்லாம் அந்த லூசால வந்த்து. ஏந்த லூசு, சந்தியா, எல்லம் என் லவ்வர் ஹரிஷ்தான் அண்ணி.

அவன் என்ன பன்னான், அந்த CD கொடுத்து பாக்க சொன்னானா, இல்ல அண்ணி, நேத்து காலைல அவன் ஃப்ரெட்ஸ் கூட பேசிகிட்டு இருக்கும் பொழுது கேட்டேன், அப்பொ ஒருத்தன் சொன்னான், புது சரக்கு மச்சான், அட்டகாசமா இருக்கு, இந்த வேச்சிக்கொ என்று சொல்லி ஒரு CD கொடுத்தான், சரக்குனு சொல்லி CD தரான் என்னவா இருக்கும் என்று யொசிகிக்ட்டே இருந்தேன். அப்பொ மதியானம் அவன் வந்து ப்ட்த்துக்கு பொலாமா என்று கேட்க்க, நானும் சரின்னு சொன்னேன். அப்பரம் படத்துக்கு பொணோம், அங்க அவன் சும்மா இல்லாம படம் ஃபுல்லா என் ஒடம்பு ஃபுல்லா தடவிகிட்டே இருந்தான், நான் CD பத்தி யொச்சிக்கிட்ட்டே இருந்த்த்டால அவன தடுக்கல, ஒரு ஸ்டஜுல தாங்க முடியாம நானே அவன் கைய வேச்சி தேச்சிவிட சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டேன். அப்பரம் படம் முடிஞ்சதும் தான் எனக்கு திருப்பி CD மேட்டர் ஞனாபகம் வந்துது, அப்பொ ஃபுட் கொர்ட்ல சாப்பிட இடம் பாத்துட்டு நான் வைட் பன்ன அவன் சாப்பாடு ஆடர் பன்ன பொனான், அப்பொ அவன் பேக் வேச்சிட்டு பொக அது என்ன CD’யா இருக்கும் நாம எடுத்து வந்து பாக்கலாம்னு யொசிச்சி அத எடுத்து என் பேக்ல வேச்சிகிட்டேன். வீட்டுக்கு வந்து சாப்ப்ட்டு TV பாக்க ரொம்ப பொர் அதனால என் ரூமுக்கு பொயிட்டேன், அப்பொதான் அந்த CD ஞனாபகம் வர, ஆர்வத்துல கதவ லாக் பண்ணி இருக்குனு நேனச்சிகிட்டு படம் பாக்க ஆரம்பிச்சேன், அப்பொதான் தேரிஞ்சுது அது ஒரு பிட்டு படம்னு. அப்படியே கிலொஸ் பன்னிட்டு ஒக்காந்து இருந்தேன், அப்பறம் அவன் ஹரிஷ் தேட்டர்ல பன்ன கூத்துல எனக்கு ஒருமாதிரி இருந்துதும், இந்த படம் பாக்க இருந்த ஆசைலையும் திருப்பி பாக்க ஆரம்பிச்சேன் படம் பாத்த்தும் என்ன பண்டரென் தேரியாம masturbate பன்ன ஆரம்பிச்சிட்டேன், ஒரு கட்ட்த்துல அடக்க முடியாம தான் சீப்பை யுஸ் பன்ன ஆரம்பிச்சேன், அப்பரம் ஹரிஷ் அடிகடி கேட்பான் அண்ணி அதனால வந்த ஆசைல அவன் பண்றா மாதிரி நேனச்சிகிட்டேன் அண்ணி என்று முடித்தால். இதை கேட்டுக்கொண்டே மேன்மையாக தன் நாத்தியின் இளமை பந்துகளை வருடிக்கொண்டும், தன் பிலவ்ஸை கழட்டிவிட்டு வேற்று மார்பின் காம்புகலால் தன் நாத்தியின் காதிலும் முகத்திலும் மேன்மையாக வருடினால் திவியா. தன் அண்ணியின் வருடளில் மீண்டும் சந்தியாவுக்கு சூடு ஏற, என்ன பன்றிங்க அண்ணி என்று முனக்லாய் திரும்ப, திவியாவின் முளை காம்பு சந்தியாவின் வாயில் பட, இதுவரை தன் கணவன் உதடு மட்டும் பட்ட இடதில், இப்பொழுது வேற்று ஆள் அதுவும் தன் கணவனின் தங்கையின் உதடு பட்டவுடன் ஏற்பட்ட கிலர்ச்சியில் தன் மலைகலொடு சந்தியாவின் தலையை அழுத்திய வாரு, ஹ்ம்ம்ம்ம்ம்ம்ம் என்ற் முன்ங்கலாய் சத்தம் திவியாவிடம் வேலிய வந்த்து. இதன்னை நாட்கலாய் தன் அடி மணதில் தன் அண்ணி மீது இருந்த காம என்னம், இப்பொழுது அண்ணி தடவி ஏற்படுத்திய சூடு, அண்ணியின் முலை தந்த உகம், அண்ணியின் முன்ங்கள், இவை அனைதும் கொடுத்த தைரியம், சந்தியா மேல்ல தன் வேண்டக்காய் விரல்களால் திவியாவின் மாங்கணிகலை வறுடியவாரே, மேல்ல அழுத்தி பிடிக்க, திவியா மேல்லும் முன்ங்கினால். சிரிது நேரத்தில் அடுத்த கன்னத்க்கு தாவனால் சந்தியா, உணர்ச்சியின் மிகுதியில் இருவரும் கட்டி புரல, சந்தியாவின் வாய் கணிகளை சுவைக்க, கைகள் இரண்டும் அண்ணியின் பானை குண்டிகலை அழுத்திக்கொண்டு இருக்க, திவியாவோ தன் கைகலால் சந்தியாவின் கணிகளை பிழிந்துக்கொண்டு இருந்த்து. ஒரு கட்ட்த்தில் தன் கணிகளில் இருந்து சந்தியாவின் இதழ்களை பிரித்க்க, ஏக்கத்துடன் இருந்த சந்தியாவின் பார்வையை விழுங்கியவாரே அவளின் இதழ்களுடன் தன் இதழ்களை சேர்த்து முத்தமிட்டு, தன் நாவாள் சந்தியாவின் நாவை தீண்டி இருவரின் உமிழ்னீரை மாற்றிக்கொண்டு ஐந்து நிமிட்த்தில் சொர்ந்து பிரிந்து சொஃபாவில் விழுந்தனர். ஐந்து நிமிடங்களுக்கு பின் மீண்டும் கட்டி தழுவிக்கொண்டு இருக்க, அண்ணி உங்கள எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், உங்க அழகு, உங்க structure, உங்க ட்ரெஸிங்க் ஸ்ட்யில் இப்பிடி எனக்கு எல்லமே பிடிக்கும், ரொம்ப நாலா உங்கள கூட பன்ன்னும்னு நினைசேன் ஆனா இப்பொ தான் டயிம் கிடைச்சி இருக்கு. சந்து இன்னும் இருக்குடா முடியல, அண்ணி, என்ன சொல்லுரிங்க ஹ்ம்ம், நேத்து நீ பாத்த்த பன்னலாம்னு சொல்லுரேன். நி…ஜம…வா என்று சந்தியா இழுக்க. அதை உருதி சேய்வதுபொல் திவியா, சந்தியாவின் கைக்ளை பற்றி தன் அருகில் இழுத்து அவளின் இளமை பந்துகளை கைக்கு & வாய்க்கு ஒன்றாய் பற்றி விலையாடினால், தன் கணிகளை, தன் அண்ணியிடம் கொடுத்துவிட்டு, தன் ஒரு அண்ணியின் பின்புரம் சரிய விட்டு, குடங்களின் வழியாக கைகளை இறக்கி அண்ணியின் சொர்கவாசலின் கதவுகளை தட்டினால். அடுத்த கையை முன் வழியாக விட்டு, மேதுவடையில் இருக்கும் ஒட்டை பொல் இருந்த தொப்புல்குழியை வருடி, நொண்டி கிலர்ச்சியை தூண்டினால்.

Previous articleஉங்க செக்ஸ் உறவு முதல்முறையா ?கண்டிப்பா படியுங்க.
Next articleதூண்டிலில் சிக்கிய மீன்!