லாரி ஓட்டுனர் என்னை பிடித்து நல்ல ஓத்துட்டு போய்ட்டான்!

7499

எங்க ஊர்க்கு வெளிய பி பாஸ் ரோட் போகுது அங்க ஒரு ஆஂடீ காத போட்டுறுண்த அவன் பேயையர் வேலம்மா .செம்ம காட்ட நல்ல வெல்ல கலர் ஸைஸ்40-34-44 என் சேம காட்ட அவ புருசன் ஒரு வீண போனவெண் அவன் எப்பொவும் சறுக்கு அடிச்ித்து தான் இருப்பான்.ஆனா அவிலா நல்ல போடுறுக்ன் அவளுக்கு மொத்தம் 4குழந்தெங்கா.செம்ம போது போடுறுக்ன்.

அவ தான் ஒரு ஜூஸ் கதைய போட்டு ருக்க.அவள் ல பார்க்க வே எல்லோரும் அவ கடைக்கு போவாங்க .பல ஆண்கள் அவிலா ஒக்க துதிசங்க ஆனா அவ எதுக்கும் மசிய வில்லை.நாலு குழந்தை பேத்தாலும் அவ அழகு குறைய வில்லை.செம்மய இருப்ப அவ மாப்ள காண்கி அவ உடாம்புல நல்ல இறங்கி ருக்கு அதனால நல்ல கூமூணு தான் இருப்ப.பி பாஸ் ரோட் என்பதால் நெரிய வெளியூர் போகும் பூச் லாரீ கார் எல்லோரும் அவ காதில ஜூஸ் குடிக்க வருவாங்க.ஜூஸ் குடிக்கும் சகுல அவள நல்ல பார்த்து ரசிபாங்க.

அவ எப்பொவும் ஸரீ தான் காட்டுவள் அந்தநால அவ முலைகள் ரெண்டும் நல்ல ஏழநீர் போல கூமூணு இருக்கும் .ஒரு நாள் நைட் சேம மாலை அதனால் அங்கே எந்த வண்டியும் வாறிலா அவளுக்கும் கதை ஊத விலை.கதைய முதலாம் னே போகும் போது ஒரு லாரீ வந்தது அது நார்த் இஂடியா ல இருந்து வந்த லாரீ.மாலை என்பதால் அவள் கதை முநடி லாரீ ஆ நிறுத்தினான் ட்ரைவர்.வேலம்மா கு ஒரே ஜொல்ளி இணைக்கு வேயபாரம் நல்ல நாடகால என்று நினைச்சா ஆனா இவன பார்த்த ஜூஸ் க்க்குடிபான்

போல என்று நினைத்தால்.ட்ரைவர் எறங்கி வெளியே வந்தான்.அவன் பேயையர் குமார் சேம உடம்பு அவனுக்கு.மிஸ்டர் தமிழ்நாடு பொதி பில்டிஂக் காஂபிடேஶந் ல கலண்ணது ரெண்டாவது ப்ரைஸ் அவனுக்கு செம்ம உடம்பு.சும்மா காட்டு மாது போல இருந்தான் அவன் கதை குள்ள சென்ற உடன் வெள்ளாம வா பார்த்தான்.அவன் கண்களுக்கு நல்ல விருந்து அவள் 40ச் முலைகள் அவன் அவளை பார்வையலெ கர்பலித்தான் லாரீ ட்ரைவர் கால் ரொம்ப நாட்கள் வைஃப் ஆ பிரின்சி இருப்பார்கள் அதனால் பல தேவடிய கால் கூட ஊது ஆசையா தீர்த்து கொள்வார்கள்.குமார் ரூம் அப்டி தான் .அவனுக்கு தேவடிய நா பிடிக்காது நல்ல ஆஂடீ கழிஉம் ஏழாம் பேங்க்களையும் தான் போடுவான்.

ஆனால் அவனுக்கு பிடிச்சசத்து ஆஂடீ தான் அதுவும் 30-40 ஏஜ் ல.வேலம்மா கேட்ட என்ன குடிகுறா என்று அவனும் நக்கால பால் இருக்க என்று நக்கால கேட்டான் .வேலம்மா பால் எல்லாம் இங்க கிடைக்காது ஜூஸ் தான் கீயதைக்கும்.என்றாள் அவனும் சரி மாததுல ஜூஸ் போது என்றான்.அப்போது மாதுளை ஒரு சாக்கு பைக்குழ இருந்தது அது கேளே கிடந்தது அதன் தூக்கின அப்போ அவ முத்தான கலந்து விழுந்தது குமார் அதை பார்த்து வையை புலந்தான் அவளுடைய கொழுத்த பால் முலைகள்

அப்படியே பெரிய க்லீவேஜ் இல் தெரிந்தது அதை பார்த்து அப்படியே வெறி ஆகியானம்.இத பார்த்த வேல ஸரீ ஆ சாறு செய்த .ஜூஸ் போட்டால் 4கப் ஜூஸ் குடிச்சன் பொதி புய்ல்தர் ல அதன்.குடிக்க குடிக்க வேல வா ஓரா கனல அவ அழக ரசித்தான் வேல உம் அதை கண்டுகல .இணைக்கு இவள எப்படியே ய து ஒக்க வேண்டும் என்று ஐடியா போட்டான்.மாலை வேற நல்ல பொய்ததது வேல வீட்டுக்கு போக முதிய வில்லை.2 மணிநேரம் ஆகியும் விடாமல் மாலை பொய்திதது .காசு கொடுக்க தான் கைலி

ய தூக்கி நான் அப்போ உள்ள ஜாத்தி புடைசித்து இருந்தது அவன் பூல் நல்ல வீரப்ப இருத்தது.அதை வேல பார்த்தால் ஆனால் ஒண்ணும் தெரியதௌ போல நடித்தாள்.பின்னர் கதையை தைய்ததால்.மாலை நிற்பது போல இல்லை.மாலை இருட்டு வேற வீட்டுக்கு எப்டி போகணும் என முழிததல் அதை பார்த்த குமார் உஅங்கு வீடு எங்க இருக்கு என கேட்டான் அவள் இங்க இருந்து 4கேயெம் ல இருக்கு இப்போ எப்டி போவ என்று கேட்டான் அவ நடந்து தான் என்றாள் .செறி என் கூட வா நான் உண்ண விடுதுறேன் என்றான் .

அவளும் சரி என்று லாரீ குள்ள ஏறினாள் குமார் கு ஒரே சந்தோசம் ஏவலா எப்டி யாவது ஊக்க வேண்டுமே என்று.வண்டியை மெல்ல ஊட்டி கொண்டு போனான் பாதி தோரம் வரும் வழியில் ஒரு சின்ன ரூம் இருந்தது அதன் பக்கத்தில் வண்டியை விட்டான் என்னும் என் இடம் வர விழா என் எங்க விட என்று வேல கேட்டாள் அவன் ஒரு சீன வேலை இருக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணு என்றான் அவளும் லாரீ விட்டு ஏறாகி நாள் அந்த ரூம் சின்ன ரூம் தான் லாரீ கரங்கள் தேவடிய காலை ஒக்க யூஸ் பண்ற ரூம் அட்ஹு

உள்ளே லைட் இருத்தது ஒரு பாய் இருந்தது அவளுக்கு புரிந்தது இவன் என்னை ஒக்க தான் எங்கே கூடி வந்துருக்ன் என்று அவனிடம் என் எங்க விட்ட என் கேட்க அவன் உடனே உண்ண ஒக்க தான் டி தேவடிய மாவளே என்று அவளை கட்டி பிடித்தான் அவளும் அவளை தட்டி விட முயன்றாள் அவன் னுடைய பளத்திற்கு ஏவலா ஈடு கொடுக்க முடியல அவன் அப்படியே அவ ஊதடா கவிஞன் அப்படியே அவ வாய்ல தேன உரிதான் ஃபர்ஸ்ட் எதிர்த்த வேல இப்போம் விட்டு தா என அவன பார்த்த அப்டி ஒரு காட்டு மாஸ்தான

உடம்பு குமர்கு.அவன் அப்டியே அவ ஸரீ ஆ காலதிநான் அவ ஜ்யாகெட் ஆ அப்படியே பார்த்தான் ஆ என்று வைய புலந்தான் உன் ஸைஸ் என்ன டி என கேட்டான் அவ 40 என்றாள் உடனே அப்படியே பிடித்து முரட்டு பிடி பிதித்ன் பின்னர் மாவௌ பிசைவது போல பீசைத்தான் இப்போ அவ பாவாடையும் காயடினான் அவ ஜாதி போதழா .அப்படியே அவள படுக்க போட்டான் தான் லுகிய காயடியணன்ன அப்புறம் ஜத்தூயை காயடினான் உள்ளே அவன் பூல் 14 இச் கரு நாக போல பெரிசா இருத்தது அத்த பேத வேல வாயை புலந்த .

அப்படியே அவ மேல ஏறி அவ முலைகாழ சப்ப்ப ஆரம்பித்தான் அவ அஹாஹாஹாஹ ஷ்ஷ்ஸ் அாஹ ஸ்ஷ்ஷ்ஸ் என முனிகியானால் அவ காம்புகள் பெரிசு 4 பிள்ளை எம்பத்தால் கம்பை சுற்றி பெரிய கருப்பு கலர் ல ரொஉதந்ட் இருத்தது அவன் முலைகாழ நல்ல சாப்பி சாப்பி மூஅர்ட்டிடு தன்மா சாப்பியனன் அவ் அஹாஹாஹாஹாஹாஷ்ஷ்திாஸஹஷிாதசஷ்சு என்று காட்டினாள் கொஞ்ச ணேர்நேரத்தில் அவளுக்கு பால் வந்தது அதனால் ரொம்ப சந்தோசா பத்து பால் குதித்தான் .பின் 5மீன் கழித்து முலைகளை விட்டு விட்டு கேட்டான் எப்டி உனக்கு பால் வார்த்து என்று அவள் சொன்ன எனக்கு 4குலாத் கடைசி குழந்த பிறந்து 5 மோன் தான் ஆகுது அதன் என்றாள்

சரி என்று சொல்லி விட்டு மீண்டும் அவ முலைகாழ மாதிரி மாதிரி சாப்பி பால் குதித்தான் அவன் அழுத்ியததில் அவள் முலைகள் சிவது போய் விட்தித்ஹு அவன் முரட்டு பிடியில் சிக்கி முலைகள் ரெண்டும் பெரும் பாடு பாத்து .20மீன் அப்டி பண்ணி விட்டு பின் எழுந்தான் இப்போ அவன் முநடி முத்தி போட்டு நின்றான் அவன் கோட்டை காலும் பெருத்து போய் இருந்தது ரொம்ப நாள் ஒக்க ல போல இப்போ தான் லீவ் வந்து வீட்டுக்கு போறான் அதனால நெரிய காண்கி தேங்கி இருந்தது அவன் கோட்டைல அவள

ஊம்ப சொன்னான் அவளும் ஊபீனால் கூடாய் கலையும் ஊம்பினால் மாதிரி மாதிரி ஊம்பினால் பின் அவன் வோஉய்க்குல்ளே விட்டு ஒக்க ஆரம்பித்தான் பதிஉ [ஊழ் தான் போனது 5 மீன் ஊத பிற்கு 69 பொஸிஶந் ல இருந்தான் க அவள் பூண்டாய் ய நாக்கியன் நாய் போல நாக்கினான் பூண்டாய் ஏற்கனவே நல்ல ஊழ் பூத்த பூந்தைதான் அதனால் அதன் வாய் பருப்பு இருத்தத்தை

கவி சுவைததான் அவள் அஹஹஹஷிஷ்திஷி எந்தறால் நாக்கை உள்ளே பூட்டு நாக்கினான் கொஞ்ச நேரத்ுல் அவளூக்கு காண்கி வர ஆவகில் சிக்ஷ்துப்ஷ்திாஹ என்று கத்தி அவள் கங்கை வியத்தல் .பின் அவன் ஏழௌஉந்து அவள் பூனை குள்ளே அவன் பூளை விிித்து ஒக்க ரம்பித்தான் அவன் பூல் மெல்ல மெல்ல பூண்டாய் உள்ள வாங்கியது முக;ல் வாசி பூல் உள்ளே ப்ோனதும் அவன் ஃபாஸ்ட் ஆ ஒத்தன் ஆவகில் அஹஹஷிஷ்ஷ்திஷிசு என்று முணுகினாள் அவள் அடி ஏதி போல ஊதன் அவன் கூடை அவள் வயிற்றில் பத்து த்தடதத்தத் டாப் டாப் என்று சப்தம் கேதது 30 மீன் விடாமல் ஊதன் அவள் ரெண்டு வாட்டி கஞ்சை வஇதாள் அவன் என்னும் கஞ்சை விட விலைஇ

பின் நாய் போல நிற்க வைத்து ஊதன் அவன் அஹாஹாஹ என்று வழியில் காதினால் அவள் புருசன் பூளை விட பெரிய பூலல் ஊழ் வாங்கியது இல்லை அதுவும் இது பெரிய பூல் என்பதால் ரொம்ப சாதோசா பட்ட;20 மீன் கழித்து அவன் அவள் மேல படுதான் இப்பூ ரொம்ப வெறியுடன் ஊதன் அஹாஹாஹாஹ என்று காட்டினாள் வலிக்குது வீடு தா தாயொளி பூண்ட என்றாள் வான் ஏனடி பூண்ட மாவளே ன்று அவள் முலைகளை கட்டி தான கடித்து பால் குடித்தான் இப்போ என்னும் ஏகாமா ஊதன் 20 மீன் பின் ரெண்டு

பெரும் காததியன்ர் அவன் கஞ்சை உள்ளே விட்டான் அவளௌஉன் கஞ்சை விட அவள் பூன்தைக்குள்ளே கஞ்சை வடிந்தது அவன் ஆனாலும் ஊபத்தை விடவிழாய் அவன் முலைகளை சாபி சாாபி ப்ப்பால் குதித்தன எல்லா ப்ப்பஅல் ஆயும் குதித்து முடித்த [பின் தான் அதிலிர்த்து வாயை எடுத்தான் பின் ரெண்டு பெரும் முத்தம் கொடுத்தனர் ட்ரெஸ் பண்னியான்ர்.இப்போ ரெண்டு பேதும் லாரீ இல் ஏறினார் அவள் வ்வேது வந்தது அவன் உள்ளே இருது 5000 ர்ச் குடுதான் அவளும் வாங்கி கொண்டு உள்ளே போனால்.அவள் இப்படி பல வாடி வாளை ஒத்து தான் வெருயி தீர்த்து கொள்வான் அவ்ளோ எவனை போல நெரிய பியர் கூட படுக்க ரம்பித்தால் இப்போ அவளுக்கு க்காசு நீறிய வர ஆரம்பித்ததோ வாழும் டேஅதிய ஆனால் ஆனால் அவன் மட்டும்ம் அடிக்கடி வந்து அவளை ஊது கிழித்து விட்த்து தான் போவான்