என்னோட தோழிங்க நிறைய பேரு, “எவனுக்குடி குண்டிய விரிச்ச, இவ்ளோ பெருசா இருக்கு..?”ன்னு கேப்பாளுங்க.

5660

வழக்கம்போல இந்த மாதமும் 2வது ஞாயிதிததுக்கிழமை. நான் எப்பவும் போல் 7 மணிக்கு எழுந்தீன். என் மனைவி லதா எழுந்து சமையல் செய்திடிருந்தால். நான் வீக்மா பால் துளக்கிட்து வர லதா காப்பி கொணர்ந்து கொடுதித்ஹால். வாங்கி குடிசிடதீ சோபாவில் அமர என் மகன் மதன் கண்ணை தீசிடுதீ வந்தான். அவனுக்கு வயசு 6 ஆகிறது. 2ந்த் ஸ்டீண்தீர்த் படிக்கறான். அவனும் பால் துளக்கி வர காபியுதன் உக்காந்தான். மதன் சீக்கிரம் குடிசிட்து கிளம்பு. இந்த வாரம் பாத்தி வீத்திர்கு போகணுமிலா ஓ.கீ. தாத் என அவன் காப்பி சாப்பிதித்து குளிக்க போனான். சமையலறையிலிருந்து குமார் என சாதித்ஹம் கீட்க அங்கீ போனீன். ஈங்க நான் என்ன தீரச் போடரத்து. நீயா- தீரச் போதாதிதியும் சரி எங்க அவள் சிறிசால். பின் என் மகனை குளிப்பாட்டா லதா போக ஒரு வழியா 9 மணிக்கு மூவருமீ ரெடியானோம். நீரீ என் மாமியார் வீடு. அங்கீ கொஞ்ச நீராம் இருந்தீத்து அப்படியீ என் மனைவியை கூடுடீது கிளம்பினீன் ஏன்கீ- ஏன்கீ- ஏன்கீ- அதைட்தஹாணீ கீட்காரீங்க. வீரெங்கீங்க ஒக்காறத்துக்குத்தான். அதை உங்க வீட்டிழீயீ பண்ண வீண்தியதுதானடா- என்றுதாணீ கீட்காரீங்க. நான் ஒக்கல்லீங்க. லதா ஒக்க. ஒக்க போறது நானில்லை. அப்படினா விபசாரமானு கீட்டராதீங்க. அந்த கதையத்தான் உங்களிடம் சொல்ல வரீன். அதற்கு கொஞ்சம் பின் நோக்கி போவாம். அப்பத்தான் உங்களுக்கு புரியும். என் பெயர் குமார். என் சிறு வயது வாழ்க்கையெலாம் இங்கு தீவையில்லை.

ஒரு நல்ல பள்ளியில் 10ம் வகுப்பு முடிசிட்து திபிலமோ படீச்சீன். அதுவரை ஜே என்றாள் என்னவென்றீ தெரியாத எனக்கு. அந்த திபிலமோ வாழ்க்கை ஜே கதை படிட்தஹால் பிட்து படம் பாதித்ஹால் என எல்ளாவரிறையும் காதிதது தந்தது. கடைசியா கையடிக்கிரததையும் கூட. ஆனால் எனக்கு காதள்நு சொல்லுமளவுக்கு எதுவும் நடக்களை. அப்படிப்ட்த எந்த பெண்ணையும் நான் பாக்கவுமில்லை. திபிலமோ கிரீடிலீயீ எனக்கு வீலை கிடைச்சது. ஆனாலும் என் பெர்ரோர் என்னை பி.இ படிக்க சொன்னார்கள். அவர்கள் வற்புறுதிதிஹலின் பீரில் பி.இ சீர்ந்தீன். அதுதான் என் வாழ்க்கையை மார்றியாது. நான் நீரீ 2ம் வருடம் சீர்ந்தீன். அந்த கல்லூரியில் எங்க வகுப்பில் ஒரு பெண்ணை கண்டீன். கொஞ்சம் ஒல்ளியா ரொம்பவும் அழகாக பாக்கவீ சூப்பராண பிகாராக இருந்தால். அவள் பெயர்தான் லதா. அவள் பாக்க ரொம்பவும் அடக்கமான பெண் மாதிரி தெரிந்தால். அவளை பாதிதஹதும் எனக்குள் காதல் தோன்றிட்டது. இது வரை வாழ்க்கையில் எந்த பெண்ணை பாதித்ஹாலும் எப்படியாவது அவள் புடவைய தூக்கி பூந்டைய பாதிதஹிதடனும்னு மட்துமீ தோணிததிறுந்த எனக்கு முதல் தரம் லாதாவை பாதிதஹதும் இவலுடந்தான் வாளனும்னு தோனியது. அவளை எப்படியாவது மடக்க நினைச்சீன்.

ஆனா அவள் எப்பவும் தணியீ இருக்கமாதிதாள். அவளுக்கு 2 தோழிகள். ஒருதிதஹி கீதா மற்றவள் ரோகிணி. அவளுக்கக ரெண்டு பீறும் பாக்க அழகாகதிதஹான் இருப்பாங்க. ஆனா அவங்க ஈற்கநவீ இதீ வகுப்பில் ரெண்டு பீரீ லவ் பண்ணிதிடு இருக்காங்க. அதில கீதாவோட ஆள் பீரு ரகு. ரோகிணி ஆள் பீரு சந்துரு. அவர்கள் ரெண்டு பீறும் நெருங்கிய நண்பர்கள். இதெலாம் தெரிஞ்சிக்கவீ எனக்கு ஒரு வருடம் பிடிட்தஹது. என்னதான் நான் லவ் பண்ணினீன் என்றாலும் என்னால் லாத்தாவிடம் காதலை சொல்ல பயம். அடிக்கடி அவளை பார்ப்பீன். ஆனா நான் லவ் பண்ணியத்தை எனக்கு நிறைய நண்பர்கள் இருந்தாலும் யாரிடமும் சொல்லலை. லாத்வும் என்னை அடிக்கடி ஓரக் கண்ணால் பார்ப்பாள். இப்படியீதான் போயிதிதிறுந்ததீ தவிர எனக்கு அவளிடம் சொல்ல ரொம்பவும் பயம். இப்படியீ கிட்தத்ட்த 2 வருடம் ஒதிட்தது. தற்போது நான் என்னுடைய கடைசி வருடதிதிஹில் இருந்தீன். இதற்கு மீள் பொறுக்க மனம் வரலை. அதனால் ஒரு நாள் நாநீ தைரியமாக லாத்தாவிடம் காதலை சொல்லிட்தீண். அதில் ஆச்சரியம் என்னவென்றால் அவளும் என் காதலை ஈத்தது கொண்டாள். எனக்கு ஈர்பாட்த இன்ப அதிர்ச்சியிலீயீ இதுதான் பெரியது. அவள் என் காதலை ஈர்ரு கொள்வாலென நான் சர்ரும் எதிர்பாக்களை. நான் ரொம்பவும் ஆனந்தமடைந்தீன். நண்பர்களுக்கு டிரீட் என ஒரு கும்மாழம்தான். அன்றிலிருந்து லாத்தாவிடம் நெருங்கி பழக ஆரம்பிதிதஹீன். ஆவலுடன் பழகியத்லீயீ தெரிந்தது.

அவள் ரொம்பவும் நல்ல குணமுடையவள் என்று. நான் பலரிடம் விசாரிதிததுதாணீ லாதாவை பாதிதஹி தெரிந்து கொண்டீன். எங்களின் காதல் ரொம்பவும் புனிதமானது. மாசர்ரது. என்றெலாம் சொல்ல விரும்பலை. நான் அவளை காதலிட்தஹாலும் முதல் கொஞ்ச நாட்கள் ரொம்பவும் அடக்கமுடனீயீ நடந்து கொண்டீன். உண்மையை சொல்லணும்னா அவளை தொடக்கூட தயக்கமா இருந்தது. ஆனா அவள் என்னை தோட்டு அடீதித்ஹெலாம் பீசுவாள். காதலிட்தஹ கொஞ்ச நாட்கழிலீயீ நன்றாக வெளியீ சுதிடஹ ஆரம்பிதிதஹோம். உண்மையை சொல்லணும்னா லதா ரொம்பவும் அழகு. அவள் அழகுக்கு உண்மையில் என்னை காதலிக்கிறாள் என்றாள் நிச்சயம் யாரும் நம்ப மாடிதார்கள். ஆம். லதா அப்படியோர் அழகு. இப்படியீ நாட்கள் போக லாதாவோட தோழிகள் கீதாவும் ரோகிணியும் எனக்கு அறிமுகம் ஆனார்கள். அவல்களிடம் நெருங்கி பழக அவல்களின் காதலர்களுக்கு நான் நெருங்கிய நண்பன் ஆனீன். ராகுவும் சந்துருவும் கூட பழகிப் பார்க்க நல்ல நண்பர்களாகாதிதஹான் தெரிந்தார்கள். நான் கீட்காமலீயீ எனக்கு நிறைய உதவிகள் பண்ணினாங்க. ஒரு நல்ல நண்பர்கள் கூடுடமும் ஒரு அழகான காதலியும் கிடைட்தஹ சந்தோஷதிதஹில் நான் நன்றாக இருந்தீன்.

என்னுடைய ப்ராஜெக்ட்டைய் கூட எனக்கும் லாத்வுக்கும் ஒரீ பீட்ஜாக போடிதார்கள். இப்படியீ நாட்கள கடந்தது. இந்த வாரம் ஞாயிதிததுக்கிழமை நாங்க படதிதிஹூக்கு போகலாம்னு ஆய்தியா போடுதோம். ஆனா லதா முதலில் வரத் தயங்கியவள் பின் வருவதாக சம்மதிட்த்ஹால். நானும் வழக்கம் போல வீட்டில் ஒரு போய் சொல்லி காசு வாங்கிட்டு லாத்வுக்காக காலை 9 மணிக்கு தியீட்தர் வாசலில் காதித்ஹிருக்க லதா வரலை. மணி ஆகிதிடீயிருந்தது. நான் ரொம்பாணீராம் லாதாவோட மொபைலுக்கு கால் செய்ய அவள் எடுப்பதா தெரியலை. மணி 11க்கு மீளாக அவளிடமிருந்து வந்திதிருக்கீணென ஒரு மேசீஜ் மட்தும் வந்தது. வந்தால் 12. 45 மணிக்கு. எனக்கு ரொம்ப கோபமா இருந்தாலும் லதா ரொம்பவும் சாரி கீட்து கொண்டாள். நம்மாதான் இரக்க மனம் படைசாவங்கள் ஆச்சீ. அதனால் உடநீ மன்னிச்சிதீன். சரியேன அங்கீயீ ஒரு ஹோட்டாலில் மதிய சாப்பாடதை முடிசிட்து மதிய ஷொவுக்கு போனோம். ஆனா மதியம் சொல்லிக் கொள்ளும் அளவுக்கு கூடுடமில்லை. அப்பவீ தெரிஞ்சது படம் நிச்சயம் மொக்கையாகதிதஹான் இருக்கும்னு. உண்மையும் அதுதான். இடைவீளை வரை நாங்க ரெண்டு பீறும் ஜாலியாக கல்லூரி வாழ்க்கை பர்றியும் எங்களின் குடும்பம் பர்றியும் ஜாலியா பீசிதிதும் சிரிச்த்தும் இருந்தோம். இடைவீளை வந்தது. எல்லாரும் வெளியீ போக நான் கடையில அவளுக்கு பாப்காணும் ஆய்ஸ்கிரீமும் வாங்கி வந்து கொடுக்க அவள் முன்னறீ பாத்ரூம் போயித்து வந்து உக்காந்திருந்தால். அப்படியீ சாப்பிட ஆரம்பிக்க ஆய்ஷ்கிரீம் முடிஞ்சு பாப்காணும் முடியும் தறுவாயில் படம் போடிதார்கள். கதவுகள் மூடப்பத்தாந. லதா என்னிடம் பீசிதிருக்க ஈந்தா குமார் இப்படியொரு அழகான பெண் உங்கிட்ட உக்காந்திருக்க ஈண் இப்படி மொக்கையா பீசிதிருக்கீ- என்னடி சொல்றீ- என்னடா பையன் நீ- ஈய் என்னடி. சரி. நான் ஒண்ணு சொல்லரீன் செய்யறியா. என்ன- உன் கைய கொண்டா. ஆவழீ என் வலது கையை எடுதித்ஹால். சுதிடஹியும் யாராவது கவனிக்கறாங்களானு பாதித்ஹால். பின் சர்ரும் எதிர்பாக்காம.

அவள் துப்பாடடாவை விளக்கி என் கைய அவளோட மார்பு மீள வெச்சு துப்பாடடாவை மீளீ போட்துக்கிட்தாள். அவள் என் கைய அழுட்தஹ என் கை அவள் முலையா அழுதிதஹியது. பின் அவள் கைய எடுதித்ஹிட்து என்ன பாக்கரீ. இன்னுமா சொல்லி தரனும் என்றாள். ஒரு பெண் இப்படி செய்ய நானென்ன இலைச்வனா. அவள் இடது முலையா சைதிலிருந்து அழுட்தஹ அவள் பிறாவை அழுதிதிஹிட்து என் கைகள் முளைகளை அழுதிதஹின. நல்லா பஞ்சு மாதிரி அவள் மூலை குழைய நான் அவள் முலையா பிசஞ்சேன். லதா ஸா ஸா என முணக்னாள். நான் லதா முளைகளை மெல்லாமா தடவிய படியீ அழுட்தஹ அவள் துப்பாத்தா மட்தும் அசைந்தது. அவள் அப்படியீ படம் பாதிதஹிட்து உக்காந்திருந்தால். என் சாமான் பீந்ட்தா பிளந்திடும் அளவுக்கு தூக்கிட்டு நின்னது. எனக்கு ஒரு பெண்ணிடம் இப்படி நடந்துக்கூறதது இதுதான் முதல் முறை. லாத்வுக்கு நிச்சயம் அழகான ஆப்பிள் முளைகள். தியீட்தரில் அவ்வளவு கூடுடமில்லை என்பதால் எங்களை யாரும் சந்தீக்கிக்கலை. உடநீ லதா கையெடுக்க சொன்னாள். நானும் பயந்தித்து கையெதுதித்ஹிட அவள் சுடிததாரை மெல்ல மீளீ தூக்கி உக்காந்தால். பின் மறுபடியும் என்னை காயதிக்க சொல்ல நான் மறுபடியும் பிசஞ்சேன். இப்படியீ போக சர்ரும் எதிர்பாராமல் என் சாமான் பீண்ட் மீள் கை வேச்சால். எனக்கு அவள் கை பட்தததும் அதிர்ந்தீ போனீன். பின் அவள் மெல்ல என் காதில் பயப்படாதீ. என சிரிக்க.

நான் நடப்பது நடக்காட்தும் என விட்திட அவள் கை என் பீந்ட்தா தடவியது. நான் அவள் முலையகயீ கசக்கிட்து இருந்தீன். அந்த பஞ்சு பந்துகள் எனக்கு ரொம்பவும் பிடிச்சிருந்தது. நான் லதா முலையா அழுதிதிஹிடுடீ இருக்க சட்தெந என் பீண்ட் ஜிப்பா கலட்திநாள். சர்ரும் எதிர்பாக்காம என் ஜாத்திய விளக்கி சாமானை வெழியீயெதுதித்ஹால். அவள் கை பட்தததும் என் சாமானில் 100 வாட்ச் மின்சாரம் பாய்ந்ச மாதிரி இருந்தது. இப்போ அவளுக்கு பதிலா நான் முநக என் சாமானை அழகாக உருகி விட்டாள். ஒரு பெண்ணின் கை என் சாமானை தடவுவது இதுவீ முதல் முறை. அவள் கை பட்தததும் சொர்க்கதிதஹில் மிதக்க லதா என் காதில் குமார் எப்படியிருக்கு என அசட்து சிரிப்பு சிரிசால். அவள் ரெண்டு தரம் உருகிவி ட்தாததும் எனக்கு தண்ணி வர மாதிரி இருந்தது. நான் லாத்தாவிடம் லதா வருதுடி எங்க அவள் சட்தெந என் சாமானை கீழ் நோக்கி திருப்பினால். எதிரிலிருந்த சீரின் மீது என் சுன்நித் தண்ணி பாய்ந்தது. என்னால் அந்த இன்பட்தஹைய் பொருதிததுக்க முடியலை. அப்படியீ நான் அவளின் கையை பிதிசிக்க கடைசி சொட்டு வரை வெளியீறிட்தது. நான் என் கார்சீப்பால் பீண்த்டின் மீள் பதிந்திருந்த காஞ்சியை தொடடச்சித்து.